14 Huis en goed is een erve van de vaderen; maar een verstandige vrouw is van den HEERE.