17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.