10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.