26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.