Josué 12

1 Na ko nga kingi enei o te whenua i patua nei e nga tama a Iharaira, a tangohia ana to ratou whenua i tawahi o Horano whaka te rawhiti, atu i te awa o Aranona a tae noa ki Maunga Heremona, me te mania katoa ano hoki whaka te rawhiti:

2 Ko Hihona kingi o nga Amori, i noho ra ki Hehepona, ko tona kingitanga kei Aroere, kei tera i te taha o te awaawa, o Aranona, kei te pa hoki i waenganui o te awaawa, kei te hawhe hoki o Kireara a tae noa ki Iapoko, ki te awa, ki te rohe ki nga ta ma a Amona;

3 Kei te mania hoki a tae noa ki te moana o Kinerota, whaka te rawhiti, ki te moana ano o te mania, ara ki te Moana Tote, whaka te rawhiti, ki te ara ki Peteiehimoto; kei Temana ano, kei raro i Aharoto Pihika:

4 Me te wahi o Oka kingi o Pahana, o te morehu o nga Repaima, i noho ra i Ahataroto, i Eterei,

5 Ko tona kingitanga ano hoki kei Maunga Heremona, kei Hareka, kei Pahana katoa hoki, tae noa ki te rohe ki nga Kehuri, ki nga Maakati ki te hawhe hoki o Kireara, ki te rohe ki a Hihona kingi o Hehepona.

6 Na Mohi, na te pononga a Ihowa, na ratou ko nga tama a Iharaira raua i patu: a hoatu ana e Mohi, e te pononga a Ihowa a reira hei kainga tupu ki nga Reupeni ratou ko nga Kari, ko tetahi taanga hoki o te iwi o Manahi.

7 A ko nga kingi enei o te whenua i patua e Hohua, e ratou ko nga tama a Iharaira, ki tenei taha o Horano whaka te hauauru, atu i Paarakara i te raorao o Repanona tae noa ki Maunga Haraka e anga nei whakarunga ki Heira; a na Hohua i hoatu ki nga iw i o Iharaira hei kainga tupu, he mea whakarite ki o ratou wehenga;

8 I nga maunga, i nga raorao, i te mania, i nga matapuna, i te koraha i te whenua ki te tonga; te Hiti, te Amori, te Kanaani, te Perihi, te Hiwi, te Iepuhi;

9 Ko te kingi o Heriko tetahi; ko te kingi o Hai, o tera i Peteere tetahi;

10 Ko te kingi o Hiruharama tetahi; ko te kingi o Heperona tetahi;

11 Ko te kingi o Iaramuta tetahi; ko te kingi o Rakihi tetahi;

12 Ko te kingi o Ekerona tetahi, ko te kingi o Ketere tetahi;

13 Ko te kingi o Repiri tetahi; ko te kingi o Kerere tetahi;

14 Ko te kingi o Horema tetahi; ko te kingi o Arara tetahi;

15 Ko te kingi o Ripina tetahi; ko te kingi o Aturama tetahi;

16 Ko te kingi o Makera tetahi; ko te kingi o Peteere tetahi;

17 Ko te kingi o Tapua tetahi; ko te kingi o Hepere tetahi;

18 Ko te kingi o Apeke tetahi; ko te kingi o Raharono tetahi;

19 Ko te kingi o Marono tetahi; ko te kingi o Hatoro tetahi;

20 Ko te kingi o Himirono Merono tetahi; ko te kingi a Akahapa tetahi;

21 Ko te kingi o Taanaka tetahi; ko te kingi o Mekiro tetahi;

22 Ko te kingi o Kerehe tetahi; ko te kingi o Iokoneama i Karamere tetahi;

23 Ko te kingi o Roro i te pukepuke o Roro tetahi; ko te kingi o nga iwi o Kirikara tetahi;

24 Ko te kingi o Tirita tetahi; e toru tekau ma tahi ena kingi katoa.