37 Kahore hoki he kupu i ahu mai i te Atua i kore e whai mana.