1 Na, ko te hunga nana i hiri, ko te kawana, ko Nehemia tama a Hakaria, ko Terekia,

2 Ko Heraia, ko Ataria, ko Heremaia,

3 Ko Pahuru, ko Amaria, ko Marakia,

4 Ko Hatuhu, ko Hepania, ko Maruku,

5 Ko Harimi, ko Meremoto, ko Oparia,

6 Ko Raniera, ko Kinetono, ko Paruku,

7 Ko Mehurama, ko Apia, ko Miiamini,

8 Ko Maatia, ko Pirikai, ko Hemaia: ko nga tohunga enei.

9 Me nga Riwaiti; ko Hehua tama a Atania, ko Pinui, no nga tama a Henarara, ko Karamiere;

10 Me o ratou teina; ko Hepania, ko Horiia, ko Kerita, ko Peraia, ko Hanana,

11 Ko Mika, ko Rehopo, ko Hahapia,

12 Ko Takuru, ko Herepia, ko Hepania,

13 Ko Horiia, ko Pani, ko Peninu.

14 Ko nga rangatira o te iwi; ko Paroho, ko Pahata Moapa, ko Erama, ko Tatu, ko Pani,

15 Ko Puni, ko Atakara, ko Pepai,

16 Ko Aronia, ko Pikiwai, ko Arini,

17 Ko Atere, ko Hetekia, ko Aturu,

18 Ko Horiia, ko Hahumu, ko Petai,

19 Ko Haripi, ko Anatoto, ko Nepai,

20 Ko Makapiaha, ko Mehurama, ko Hetiri,

21 Ko Mehetapeere, ko Haroko, ko Tarua,

22 Ko Peratia, ko Hanana, ko Anaia,

23 Ko Hohea, ko Hanania, ko Hahupu,

24 Ko Harohehe, ko Pireha, ko Hopeke,

25 Ko Rehumu, ko Hahapana, ko Maaheia,

26 Ko Ahia, ko Hanana, ko Anana,

27 Ko Maruku, ko Harimi, ko Paana.

28 Na, ko era atu o te iwi, ko nga tohunga, ko nga Riwaiti, ko nga kaitiaki kuwaha, ko nga kaiwaiata, ko nga Netinimi, me te hunga katoa i wehea i roto i nga iwi o nga whenua ki te ture a te Atua, ko a ratou wahine, ko a ratou tama, ko a ratou tama hine, ko te hunga katoa i mohio, i whai whakaaro;

29 Piri tonu ratou ki o ratou tuakana, teina, ki o ratou rangatira, a uru ana ki te kanga, ki te oati, kia haere i runga i te ture a te Atua i homai nei e ia, ara e Mohi, e te pononga a te Atua, kia puritia hoki, kia mahia nga whakahau katoa a Ihow a, a to matou Ariki, ana whakaritenga, me ana tikanga;

30 Kia kaua hoki e hoatu a matou tamahine ma nga iwi o te whenua, kia kaua e tangohia a ratou tamahine ma a matou tama:

31 A, ki te kawea mai e nga iwi o te whenua etahi taonga, tetahi kai ranei i te ra hapati hei hoko, kia kaua e hokona ta ratou mea i te hapati, i te ra tapu ranei; a me whakarere noa iho te whitu o nga tau, kaua hoki e tohea te moni tarewa.

32 I hanga ano e matou he tikanga ma matou kia hoatu e matou te toru o nga wahi o te hekere i te tau mo te mahi o te whare o to matou Atua;

33 Mo te taro aroaro, mo te whakahere totokore tuturu, mo nga tahunga tinana tuturu o nga hapati, o nga kowhititanga marama, mo nga hakari tuturu, mo nga mea tapu, mo nga whakahere hara, hei whakamarie mo Iharaira; mo te mahi katoa ano o te whare o to matou Atua.

34 I maka rota ano matou, nga tohunga, nga Riwaiti, te iwi, mo te whakahere rakau kia kawea ki te whare o to matou Atua i runga i nga whare o o matou matua, i nga wa i whakaritea o tenei tau, o tenei tau, hei tahu ki runga ki te aata a Ihowa, a to matou Atua, kia rite ai ki te mea i tuhituhia ki te ture;

35 Mo nga matamua o to matou oneone, mo nga matamua ano o nga hua katoa o nga rakau katoa, kia kawea i tenei tau, i tenei tau, ki te whare o Ihowa;

36 Mo nga matamua ano o a matou tama, o a matou kararehe, kia peratia me te mea i tuhituhia ki te ture, mo nga matamua ano o a matou kau, o a matou hipi, kia kawea ki te whare o to matou Atua, ki nga tohunga e minita nei i te whare o to matou Atua:

37 Kia kawea ano e matou nga matamua o a matou paraoa pokepoke, me a matou whakahere hapahapai, me nga hua o nga rakau katoa, o te waina, o te hinu, ki nga tohunga, ki nga ruma o te whare o to matou Atua; me nga whakatekau o nga hua o to matou oneo ne ki nga Riwaiti, e riro ana hoki i a ratou, i nga Riwaiti nga whakatekau i nga pa katoa e ngaki ai matou.

38 Na ko te tohunga, ko te tama a Arona, hei hoa mo nga Riwaiti, ina tango nga Riwaiti i nga whakataekau; a me mau e nga Riwaiti nga whakatekau o nga whakatekau ki te whare o to matou Atua, ki nga ruma, ki te whare taonga.

39 Me mau hoki e nga tama a Iharaira, e nga tama a Riwai, nga whakahere hapahapai, ara te witi, te waina, te hinu, ki nga ruma; kei reira hoki nga oko o te wahi tapu, me nga tohunga hei minita, me nga kaitiaki kuwaha, me nga kaiwaiata; e kore hoki e whakarerea e matou te whare o to matou Atua.