1 Ko nga haerenga enei o nga tama a Iharaira i to ratou putanga mai i te whenua o Ihipa i o ratou ropu i raro i te ringa o Mohi raua ko Arona.

2 I tuhituhia hoki e Mohi o ratou haerenga atu, o ratou whakatikanga atu, he mea ki mai na Ihowa: a ko o ratou whakatikanga atu enei, me o ratou haerenga.

3 I turia atu i Ramehehe i te marama tuatahi, i te kotahi tekau ma rima o nga ra o te marama tuatahi; no te aonga ake o te kapenga i puta mai ai nga tama a Iharaira, i runga tonu ano te ringa i te tirohanga a nga Ihipiana katoa;

4 I nga Ihipiana e tanu ana i a ratou matamua katoa, i patua nei e Ihowa i roto i a ratou: a mahi whakawa ana a Ihowa ki o ratou atua.

5 Na turia ana e nga tama a Iharaira i Ramehehe, a noho ana i Hukota.

6 I turia i Hukota, a noho ana i Etama, i te pito o te koraha.

7 I turia i Etama, a tahuri ana whaka Pihahirota ki te ritenga atu o Paarahepona: a noho ana i te ritenga atu o Mikitoro.

8 I turia i te ritenga atu o Pihahirota, a tika ana na waenganui o te moana ki te koraha; a haere ana, e toru nga ra ki te ara, i te koraha o Etama, a noho ana i Mara.

9 I turia i Mara, a haere ana ki Erimi: kotahi tekau ma rua hoki nga puna wai i Erimi, e whitu tekau hoki nga nikau; a noho ana ratou i reira.

10 I turia i Erimi, a noho ana i te taha o te Moana Whero.

11 I turia i te Moana Whero, a noho ana i te koraha o Hini.

12 I turia i te koraha o Hini, a noho ana i Ropoka.

13 I turia i Ropoka, a noho ana i Aruhu.

14 I turia i Aruhu, a noho ana i Repirimi, i te wahi kahore nei he wai hei inu ma te iwi.

15 I turia i Repirimi, a noho ana i te koraha o Hinai.

16 I turia i te koraha o Hinai, a noho ana i Kipiroto Hataawa.

17 I turia i Kipiroto Hataawa, a noho ana i Hateroto.

18 I turia i Hateroto, a noho ana i Ritima.

19 I turia i Ritima, a noho ana i Rimono Parehe.

20 I turia i Rimono Parehe a noho ana i Ripina.

21 I turia i Ripina, a noho ana i Ritaha.

22 I turia i Ritaha, a noho ana i Keherataha.

23 I turia i Keherataha, a noho ana i Maunga Hapere.

24 I turia i Maunga Hapere, a noho ana i Harataha.

25 I turia i Harataha, a noho ana i Makaheroto.

26 I turia i Makaheroto, a noho ana i Tahata.

27 I turia i Tahata, a noho ana Taraha.

28 I turia i Taraha, a noho ana Mitikia

29 I turia i Mitika, a noho ana i Hahamona.

30 I turia i Hahamona, a noho ana i Moheroto.

31 I turia i Moheroto, a noho ana i Peneiaakana.

32 I turia i Peneiaakana, a noho ana i Horo Hakirikara.

33 I turia i Horo Hakirikara, a noho ana i Iotopata.

34 I turia i Iotopata, a noho ana i Eperona.

35 I turia i Eperona, a noho ana i Ehiono Kepere.

36 I turia i Ehiono Kepere, a noho ana i te koraha o Hini, ara o Karehe.

37 I turia i Karehe, a noho ana i Maunga Horo, i te pito o te whenua o Eroma.

38 A i kake a Arona tohunga ki Maunga Horo, he mea ki mai na Ihowa, a mate iho ki reira, i te wha tekau o nga tau o te putanga mai o nga tama a Iharaira i te whenua o Ihipa, i te ra tuatahi o te rima o nga marama.

39 A kotahi rau e rua tekau ma toru nga tau o Arona i tona matenga ki Maunga Horo.

40 A i rongo te kingi o Arara, te Kanaani, i noho nei i te whenua o Kanaana, i te taha ki te tonga, ki te taenga mai o nga tama a Iharaira.

41 A i turia e ratou i Maunga Horo, a noho ana i Taramona.

42 I turia i Taramona, a noho ana i Punono.

43 I turia i Punono, a noho ana i Opoto.

44 I turia i Opoto, a noho ana i Iteaparimi, i nga rohe o Moapa.

45 I turia i Iimi, a noho ana i Riponokara.

46 I turia i Riponokara, a noho ana i Aramono Ripirataima.

47 I turia i Aramono Ripirataima, a noho ana i nga maunga o Aparimi, i te ritenga atu o Nepo.

48 I turia i nga maunga o Aparimi, a noho ana i nga mania o Moapa, i te wahi o Horano e tata ana ki Heriko.

49 Na ka noho ratou ki te taha o Horano ki Peteietimoto, tae noa ki Aperehitimi, ki nga mania o Moapa.

50 I korero ano a Ihowa ki a Mohi i nga mania o Moapa, i te wahi o Horano e tata ana ki Heriko, i mea,

51 Korero ki nga tama a Iharaira, mea atu ki a ratou, E whiti koutou i Horano ki te whenua o Kanaana;

52 Na me pei nga tangata whenua katoa i to koutou aroaro, me whakamoti a ratou ahua kohatu, me whakamoti katoa ano hoki a ratou whakapakoko whakarewa, ka whakakahore ano hoki i a ratou wahi teitei katoa:

53 A ka tangohia te whenua e koutou, ka nohoia hoki: kua hoatu nei hoki e ahau te whenua kia nohoia e koutou.

54 Me rota ta koutou tuwha i te whenua hei kainga mo o koutou hapu: he nui, kia nui tona wahi, he iti, kia iti tona wahi: hei te wahi i tika ai tona rota te wahi mo tenei, mo tenei; kia rite ki nga iwi o o koutou matua te tuwhanga o o koutou wahi.

55 Ko tenei, ki te kahore e peia e koutou nga tangata whenua i to koutou aroaro; na hei koikoi i roto i o koutou kanohi nga mea o ratou e whakatoea e koutou, hei tumatakuru ano i o koutou kaokao, a ka whakatoi ratou i a koutou ki te whenua e noho a i koutou.

56 Na, ko nga mea i whakaaro ahau hei meatanga ki a ratou, ka meatia e ahau ki a koutou.