Aniversario de Casamento

Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

Salmos 118:24

Úgy hogy többé nem kettõ, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.

Mateus 19:6

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felõletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,

1 Coríntios 1:4

Én az én szerelmesemé vagyok,

Cânticos 7:10

4 A szeretet hosszútûrõ, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,

6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

7 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr.

1 Coríntios 13:4-7

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Salmos 90:12

Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,

Filipenses 1:3

Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak világosságát, oh Uram!

Salmos 4:7

Mindezeknek fölébe pedig [öltözzétek föl] a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.

Colossenses 3:14

Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:

Cânticos 8:7

Mindenestõl szép vagy, én mátkám,

Cânticos 4:7