Versículos do dia

Monda néki [Mózes:] Ha a te orczád nem jár [velünk], ne vígy ki minket innen.

De mikor eljõ amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem õ magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti néktek.