Versículos do Dia

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Provérbios 10:28

Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. João 1:45