Versículos do dia

Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.

Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,