Versículos do Dia

Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. Salmos 19:12

Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétõl senki el ne szakadjon; nehogy a keserûségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertõztettessenek. Hebreus 12:15