Versículos do dia

Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az õ urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!

És arról tudjuk meg, hogy megismertük õt, ha az õ parancsolatait megtartjuk.