Meditação

97 Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

100 Elõrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

Salmos 119:97-100

Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektõl. [ (Psalms 19:15) Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai elõtted, legyenek, oh Uram, kõsziklám és megváltóm. ]

Salmos 19:14

Akár közemberek fiai, akár fõemberek fiai, együtt a gazdag és szegény.

Salmos 49:3

És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.

Megemlékezem az Úrnak cselekedeteirõl, sõt megemlékezem hajdani csodáidról;

Salmos 77:11,12

Megemlékezem a régi idõkrõl, elgondolom minden te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem.

Salmos 143:5

És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidrõl.

Salmos 119:47,48

A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerõsítette azt az Isten! Szela.

Salmos 48:9

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;

Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel és nappal.

Salmos 1:1,2

Hajnal elõtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.

Szemeim megelõzik az éjjeli õrséget, hogy a te beszédedrõl gondolkodjam.

Salmos 119:147,148

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

Josué 1:8

A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.

Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedrõl nem feledkezem el.

Salmos 119:15,16

Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg vagyok!

Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;

Salmos 104:33,34