Planejamento

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Salmos 90:12

Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égõáldozataidat találja kövéreknek. Szela.

Salmos 20:4

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!

Isaías 55:8

Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.

Provérbios 19:21

Mindennek rendelt ideje [van], és ideje [van] az ég alatt minden akaratnak.

Eclesiastes 3:1

Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.

Jeremias 29:11

Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; [ez ilyen testi] eszességedtõl szünjél meg.

Provérbios 23:4

Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az õ szolgáinak, a prófétáknak.

Amós 3:7

Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!

Salmos 143:8

Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában elõmennek.

Provérbios 15:22

Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde elõször leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze?

Lucas 14:28

Az embernek elméje gondolja meg az õ útát; de az Úr igazgatja annak járását.

Provérbios 16:9

Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Isaías 55:9

Ne irígykedjél az erõszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.

Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az õ titka.

Provérbios 3:31,32

Ez is a seregek Urától származott: Õ ád csodás tanácsot és nagyságos bölcseséget!

Isaías 28:29

Nekünk azonban az Isten kijelentette az õ Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

1 Coríntios 2:10

Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.

Provérbios 16:3