1 Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets, for din trofasthets skyld!

2 Hvorfor skal hedningene si: Hvor er nu deres Gud?

3 Vår Gud er jo i himmelen; han gjør alt det han vil.

4 Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender.

5 De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke;

6 de har ører, men hører ikke; de har nese, men lukter ikke.

7 Deres hender føler ikke, deres føtter går ikke; de gir ingen lyd med sin strupe.

8 Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem.

9 Israel, sett din lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

10 Arons hus, sett eders lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

11 I som frykter Herren, sett eders lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

12 Herren kom oss i hu; han skal velsigne, han skal velsigne Israels hus, han skal velsigne Arons hus,

13 han skal velsigne dem som frykter Herren, de små med de store.

14 Herren la eder vokse i tall, eder og eders barn!

15 Velsignet være I av Herren, himmelens og jordens skaper!

16 Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn.

17 De døde lover ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet;

18 men vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Halleluja!