1 En salme, en sang til sabbatsdagen.

2 Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

3 å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene

4 til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.

5 For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.

6 Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.

7 En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

8 Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.

9 Men du er høi til evig tid, Herre!

10 For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

11 Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

12 Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.

13 Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.

14 De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

15 Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

16 for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.