1 Til sangmesteren, efter Gittit*; en salme av David. / <* kanskje en toneart som har hatt sitt navn av byen Gat.>

2 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

3 Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

4 Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

5 hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

6 Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

7 Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

8 får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

9 himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

10 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!