1 Av Korahs barn; en salme, en sang. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg,

2 Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger.

3 Herlige ting er sagt om dig, du Guds stad. Sela.

4 Jeg nevner Rahab* og Babel blandt dem som kjenner mig; se filisteren og tyrieren med etioperen: Denne er født der. / <* d.e. Egypten.>

5 Og om Sion skal det sies: Hver og en er født der. Og han, den Høieste, gjør det fast.

6 Herren skal telle når folkene blir opskrevet, og si: Denne er født der. Sela.

7 Og de som synger og danser, skal si: Alle mine kilder er i dig.