1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2 I -a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i -a binecuvîntat, şi le -a dat numele de ,,om``, în ziua cînd au fost făcuţi.

3 La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i -a pus numele Set.

4 După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

5 Toate zilele pe cari le -a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.

6 La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.

7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice.

8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9 La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.

10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice.

11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12 La vrîsta de şapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.

13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.

16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18 La vrîsta de o sută şasezeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.

19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şase zeci şi doi de ani; apoi a murit.

21 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.

22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani.

24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat Dumnezeu.

25 La vrîsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.

26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.

27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28 La vîrsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.

29 El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.``

30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.

31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32 Noe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.