1 Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsraillileri kutsadı.

2 Şöyle dedi: ‹‹RAB Sina Dağından geldi, 2 Halkına Seirden doğdu 2 Ve Paran Dağından parladı. 2 On binlerce kutsalıyla birlikte geldi, 2 Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.

3 Ya RAB, halkları gerçekten seversin, 2 Bütün kutsallar elinin altındadır. 2 Ayaklarına kapanır, 2 Sözlerini dinlerler.

4 Yakupun topluluğuna miras olarak, 2 Musa bize yasayı verdi.

5 İsrailin oymaklarıyla 2 Halkın önderleri bir araya geldiğinde 2 RAB Yeşurunun kralı oldu. verilen bir addır. Aynı ifade 33:26da da geçer.

6 ‹‹Ruben yaşasın, ölmesin, 2 Halkının sayısı az olmasın.››

7 Musa Yahuda için de şunları söyledi: 2 ‹‹Ya RAB, Yahudanın yakarışını duy 2 Ve onu kendi halkına getir. 2 Kendisi için elleriyle savaştı. 2 Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol.››

8 Levi için de şöyle dedi: 2 ‹‹Ya RAB, senin Tummimin ve Urimin 2 Sadık kulun içindir. 2 Onu Massada denedin, 2 Meriva sularında onunla tartıştın.

9 O annesi ve babası için, 2 ‹Onları saymıyorum› dedi. 2 Kardeşlerini tanımadı, 2 Çocuklarını bilmedi. 2 Ama senin sözünü tuttu 2 Ve antlaşmana bağlı kaldı.

10 İlkelerini Yakup soyuna, 2 Yasanı İsraile öğretecekler. 2 Senin önünde buhur, 2 Sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar.

11 Ya RAB, onları el attıkları her işte kutsa, 2 Yaptıklarından hoşnut ol. 2 Ona karşı ayaklananların 2 Ve ondan nefret edenlerin belini kır, 2 Bir daha ayağa kalkmasınlar!››

12 Benyamin için de şöyle dedi: 2 ‹‹RABbin sevgilisi, 2 Onun yanında güvenlikte yaşasın; 2 RAB bütün gün onu korur, 2 O da RABbin kucağındafş oturur.››

13 Yusuf için de şöyle dedi: 2 ‹‹RAB onun ülkesini 2 Gökten yağan değerli çiyle 2 Ve yeraltındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın.

14 Ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle, 2 Her ay yetişen en iyi meyvelerle,

15 Yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla, 2 Kalıcı tepelerin bolluğuyla,

16 Yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla, 2 Çalıda oturanın lütfuyla bereketli olsun. 2 Yusufun başı üzerine, 2 Kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket yağsın.

17 İlk doğan bir boğa kadar 2 Görkemlidir o; 2 Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir. 2 Bu boynuzlarla ulusları, 2 Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak. 2 İşte böyledir Efrayimin on binleri, 2 İşte bunlardır Manaşşenin binleri.››

18 Zevulun için de şöyle dedi: 2 ‹‹Ey Zevulun, sevinç duy yola çıkışınla, 2 Ve sen, İssakar, çadırlarında sevin!

19 Ulusları dağa çağıracak, 2 Orada doğruluk kurbanları kesecekler. 2 Denizlerin bolluğuyla 2 Ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar.››

20 Gad için de şöyle dedi: 2 ‹‹Gadın sınırını genişleten kutsansın; 2 Gad orada kol ve baş parçalayan 2 Bir aslan gibi oturuyor.

21 Kendine ilk toprağı seçti; 2 Önderlik payı ona verilmiştir. 2 Halkın önderleri bir araya geldiğinde, 2 RABbin doğru isteğini 2 Ve İsraile ilişkin ilkelerini, 2 O yerine getirdi.››

22 Dan için de şöyle dedi: 2 ‹‹Dan Başandan sıçrayan 2 Aslan yavrusudur.››

23 Naftali için de şöyle dedi: 2 ‹‹Ey sen, RABbin lütfu ve 2 Kutsamasıyla dolu olan Naftali! 2 Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin.››

24 Aşer için de şöyle dedi: 2 ‹‹Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun, 2 Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun. 2 Ayağını zeytinyağına batırsın.

25 Kapı sürgülerin demir ve tunç olacak 2 Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir.››

26 ‹‹Ey Yeşurun, sana yardım için 2 Göklere ve bulutlara görkemle binen, 2 Tanrıya benzer biri yok.

27 Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrıdır, 2 Seni taşıyan Onun yorulmaz kollarıdır. 2 Düşmanı önünden kovacak 2 Ve sana, ‹Onu yok et!› diyecek.

28 Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak; 2 Tahıl ve yeni şarap ülkesinde, 2 Yakupun pınarı güvenlikte kalacak. 2 Gökler oraya çiy damlatacak.

29 Ne mutlu sana, ey İsrail! 2 Var mı senin gibisi? 2 Sen RAB'bin kurtardığı bir halksın. 2 RAB seni koruyan kalkan 2 Ve şanlı kılıcındır. 2 Düşmanların senin önünde küçülecek 2 Ve sen onları çiğneyeceksin.››