Jó 12

1 Eyüp şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Kendinizi birşey sandığınız belli, 2 Ama bilgelik de sizinle birlikte ölecek!

3 Sizin kadar benim de aklım var, 2 Sizden aşağı kalmam. 2 Kim bilmez bunları?

4 ‹‹Gülünç oldum dostlarıma, 2 Ben ki, Tanrıya yakarırdım, yanıtlardı beni. 2 Doğru ve kusursuz adam gülünç oldu.

5 Kaygısızlar felaketi küçümser, 2 Ayağı kayanı umursamaz.

6 Soyguncuların çadırlarında rahatlık var, 2 Tanrıyı gazaba getirenler güvenlik içinde, 2 Tanrıya değil, kendi bileklerine güveniyorlar.

7 ‹‹Ama şimdi sor hayvanlara, sana öğretsinler, 2 Gökte uçan kuşlara sor, sana anlatsınlar,

8 Toprağa söyle, sana öğretsin, 2 Denizdeki balıklara sor, sana bilgi versinler.

9 Hangisi bilmez 2 Bunu RABbin yaptığını?

10 Her yaratığın canı, 2 Bütün insanlığın soluğu Onun elindedir.

11 Damağın yemeği tattığı gibi 2 Kulak da sözleri denemez mi?

12 Bilgelik yaşlılarda, 2 Akıl uzun yaşamdadır.

13 ‹‹Bilgelik ve güç Tanrıya özgüdür, 2 Ondadır öğüt ve akıl.

14 Onun yıktığı onarılamaz, 2 Onun hapsettiği kişi özgür olamaz.

15 Suları tutarsa, kuraklık olur, 2 Salıverirse dünyayı sel götürür.

16 Güç ve zafer Ona aittir, 2 Aldanan da aldatan da Onundur.

17 Danışmanları çaresiz kılar, 2 Yargıçları çıldırtır.

18 Kralların bağladığı bağı çözer, 2 Bellerine kuşak bağlar.

19 Kâhinleri çaresiz kılar, 2 Koltuklarında yıllananları devirir.

20 Güvenilir danışmanları susturur, 2 Yaşlıların aklını alır.

21 Rezalet saçar soylular üzerine, 2 Güçlülerin kuşağını gevşetir.

22 Karanlıkların derin sırlarını açar, 2 Ölüm gölgesini aydınlığa çıkarır.

23 Ulusları büyütür, ulusları yok eder, 2 Ulusları genişletir, ulusları sürgün eder.

24 Dünya önderlerinin aklını başından alır, 2 Yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırır onları.

25 Karanlıkta el yordamıyla yürür, ışık yüzü görmezler; 2 Sarhoş gibi dolaştırır onları.