Jó 16

1 Eyüp şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Buna benzer çok şey duydum, 2 Oysa siz avutmuyor, sıkıntı veriyorsunuz.

3 Boş sözleriniz hiç sona ermeyecek mi? 2 Nedir derdiniz, boyuna karşılık veriyorsunuz?

4 Yerimde siz olsaydınız, 2 Ben de sizin gibi konuşabilirdim; 2 Size karşı güzel sözler dizer, 2 Başımı sallayabilirdim.

5 Ağzımdan çıkan sözlerle yüreklendirir, 2 Dudaklarımdan dökülen avutucu sözlerle yatıştırırdım sizi.

6 ‹‹Konuşsam bile acım dinmez, 2 Sussam ne değişir?

7 Ey Tanrı, beni tükettin, 2 Bütün ev halkımı dağıttın.

8 Beni sıkıp buruşturdun, bana karşı tanık oldu bu; 2 Zayıflığım kalkmış tanıklık ediyor bana karşı.

9 Tanrı öfkeyle saldırıp parçalıyor beni, 2 Dişlerini gıcırdatıyor bana, 2 Düşmanım gözlerini üzerime dikiyor.

10 İnsanlar bana dudak büküyor, 2 Aşağılayarak tokat atıyor, 2 Birleşiyorlar bana karşı.

11 Tanrı haksızlara teslim ediyor beni, 2 Kötülerin kucağına atıyor.

12 Ben rahat yaşıyordum, ama Tanrı paraladı beni, 2 Boynumdan tutup yere çaldı. 2 Beni hedef yaptı kendine.

13 Okçuları beni kuşatıyor, 2 Acımadan böbreklerimi deşiyor, 2 Ödümü yerlere döküyor.

14 Bedenimde gedik üstüne gedik açıyor, 2 Dev gibi üzerime saldırıyor.

15 ‹‹Giymek için çul diktim, 2 Gururumu ayak altına aldım.

16 Ağlamaktan yüzüm kızardı, 2 Gözlerimin altı morardı.

17 Yine de ellerim şiddetten uzak, 2 Duam içtendir.

18 ‹‹Ey toprak, kanımı örtme, 2 Feryadım asla dinmesin.

19 Daha şimdiden tanığım göklerde, 2 Beni savunan yücelerdedir.

20 Dostlarım benimle eğleniyor, 2 Gözlerim Tanrıya yaş döküyor;

21 Tanrı kendisiyle insan arasında 2 İnsanoğluyla komşusu arasında hak arasın diye.

22 ‹‹Çünkü birkaç yıl sonra, 2 Dönüşü olmayan yolculuğa çıkacağım.