Jó 20

1 Naamalı Sofar şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Sıkıntılı düşüncelerim beni yanıt vermeye zorluyor, 2 Bu yüzden çok heyecanlıyım.

3 Beni utandıran bir azar işitiyorum, 2 Anlayışım yanıt vermemi gerektiriyor.

4 ‹‹Bilmiyor musun eskiden beri, 2 İnsan dünyaya geldiğinden beri,

5 Kötünün zafer çığlığı kısadır, 2 Tanrısızın sevinciyse bir anlıktır.

6 Boyu göklere erişse, 2 Başı bulutlara değse bile,

7 Sonsuza dek yok olacak, kendi pisliği gibi; 2 Onu görmüş olanlar, ‹Nerede o?› diyecekler.

8 Düş gibi uçacak, bir daha bulunamayacak, 2 Gece görümü gibi yok olacak.

9 Kendisini görmüş olan gözler bir daha onu görmeyecek, 2 Yaşadığı yerde artık görünmeyecektir.

10 Çocukları yoksulların lütfunu dileyecek, 2 Malını kendi eliyle geri verecektir.

11 Kemiklerini dolduran gençlik ateşi 2 Kendisiyle birlikte toprakta yatacak.

12 ‹‹Kötülük ağzında tatlı gözükse, 2 Onu dilinin altına gizlese bile,

13 Tutsa, bırakmasa, 2 Damağının altına saklasa bile,

14 Yediği yiyecek midesinde ekşiyecek, 2 İçinde kobra zehirine dönüşecek.

15 Yuttuğu servetleri kusacak, 2 Tanrı onları midesinden çıkaracak.

16 Kobra zehiri emecek, 2 Engereğin zehir dişi onu öldürecek.

17 Akarsuların, bal ve ayran akan derelerin 2 Sefasını süremeyecek.

18 Zahmetle kazandığını 2 Yemeden geri verecek, 2 Elde ettiği kazancın tadını çıkaramayacak.

19 Çünkü yoksulları ezip yüzüstü bıraktı, 2 Kendi yapmadığı evi zorla aldı.

20 ‹‹Hırsı yüzünden rahat nedir bilmedi, 2 Serveti onu kurtaramayacak.

21 Yediğinden artakalan olmadı, 2 Bu yüzden bolluğu uzun sürmeyecek.

22 Varlık içinde yokluk çekecek, 2 Sıkıntı tepesine binecek.

23 Karnını tıka basa doyurduğunda, 2 Tanrı kızgın öfkesini ondan çıkaracak, 2 Üzerine gazap yağdıracak.

24 Demir silahtan kaçacak olsa, 2 Tunç ok onu delip geçecek.

25 Çekilince ok sırtından, 2 Parıldayan ucu ödünden çıkacak, 2 Dehşet çökecek üzerine.

26 Koyu karanlık onun hazinelerini gözlüyor. 2 Körüklenmemiş ateş onu yiyip bitirecek, 2 Çadırında artakalanı tüketecek.

27 Suçunu gökler açığa çıkaracak, 2 Yeryüzü ona karşı ayaklanacak.

28 Varlığını seller, 2 Azgın sular götürecek Tanrının öfkelendiği gün.

29 Budur kötünün Tanrı'dan aldığı pay, 2 Budur Tanrı'nın ona verdiği miras.››