Jó 34

1 Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2 ‹‹Ey bilgeler, sözlerimi dinleyin, 2 Kulak verin bana, ey bilgi sahipleri.

3 Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa, 2 Kulak da sözleri sınar.

4 Gelin, doğruyu seçelim, 2 İyiyi birlikte öğrenelim.

5 ‹‹Çünkü Eyüp, ‹Ben suçsuzum› diyor, 2 ‹Tanrı hakkımı elimden aldı.

6 Haklı olduğum halde yalancı sayılıyorum, 2 Suçsuz olduğum halde okunla yaraladın beni.›

7 Eyüp gibisi var mı? 2 Alayı su gibi içiyor!

8 Kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor, 2 Kötülerle aynı yolda yürüyor.

9 Çünkü, ‹Tanrıyı hoşnut etmeye çalışmak 2 İnsana yarar getirmez› diyor.

10 ‹‹Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin! 2 Tanrı kötülük yapar mı, 2 Her Şeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Asla!

11 Çünkü O herkese yaptığının karşılığını öder, 2 Hak ettiğini başına getirir.

12 Tanrı kesinlikle kötülük etmez, 2 Her Şeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz.

13 Kim yeryüzünü Ona emanet etti? 2 Kim Onu bütün dünyanın başına atadı?

14 Eğer niyet eder de 2 Ruhunu ve soluğunu geri çekerse,

15 Bütün insanlık bir anda yok olur, 2 İnsan yine toprağa döner.

16 ‹‹Aklın varsa dinle, 2 Kulak ver sözlerime.

17 Adaletten nefret eden hiç hüküm sürebilir mi? 2 Adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın?

18 Krallara, ‹Değersizsiniz›, 2 Soylulara, ‹Kötüsünüz› diyen,

19 Önderlere ayrıcalık tanımayan, 2 Zengini yoksuldan çok önemsemeyen O değil mi? 2 Çünkü hepsi Onun ellerinin işidir.

20 Gece yarısı bir anda ölürler, 2 Herkes sarsılır, ölüp gider, 2 Güçlüler de insan eli değmeden alınıp götürülür.

21 ‹‹Tanrının gözleri insanların yolundan ayrılmaz, 2 Attıkları her adımı görür.

22 Kötülük yapanların gizlenebileceği 2 Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

23 Yargılanmak için önüne gelsinler diye, 2 Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.

24 Araştırmadan güçlü insanları kırar, 2 Onların yerine başkalarını diker.

25 Çünkü ne yaptıklarını bilir, 2 Gece onları deviriverir, ezilirler.

26 Herkesin gözü önünde 2 Kötülükleri yüzünden onları cezalandırır;

27 Artık Onun ardından gitmedikleri, 2 Yollarının hiçbirini dikkate almadıkları için.

28 Yoksulun feryadını Ona duyurdular; 2 Düşkünlerin feryadını işitti.

29 Ama Tanrı sessiz kalırsa kim Onu suçlayabilir? 2 Yüzünü gizlerse kim Onu görebilir? 2 Bir ulusa karşı da bir insana karşı da O hep aynıdır,

30 Tanrısız insan krallık etmesin, 2 Halka tuzak kurmasın diye.

31 ‹‹Kimse Tanrıya, 2 ‹Suçluyum, artık kötülük yapmayacağım› dedi mi,

32 ‹Göremediğimi sen bana öğret, 2 Haksızlık ettimse, bir daha etmem?›

33 Onu reddettiğin halde, 2 Senin keyfince mi seni ödüllendirmeli? 2 Çünkü karar verecek olan sensin, ben değil, 2 Öyleyse anlat bana bildiğini.

34 ‹‹Sağduyulu insanlar, 2 Beni dinleyen bilgeler diyecekler ki,

35 ‹Eyüp bilgisizce konuşuyor, 2 Sözlerinin değeri yok.›

36 Kötü biri gibi yanıtladığı için 2 Keşke Eyüpün sınanması sonsuza dek sürse!

37 Çünkü günahına isyan da ekliyor, 2 Önümüzde alay edercesine el çırpıyor, 2 Tanrı'ya karşı konuştukça konuşuyor.››