Jó 37

1 ‹‹Yüreğim titrer buna, 2 Yerinden oynar.

2 Dinleyin, gürleyen sesini dinleyin, 2 Ağzından çıkan sesi!

3 Şimşeğini göğün altındaki her yere, 2 Yeryüzünün dört bucağına salar.

4 Ardından bir ses gümbürder, 2 Görkemli sesiyle gürler. 2 Sesi duyulunca şimşekleri alıkoymaz.

5 Tanrının sesi şaşılacak biçimde gürler, 2 O, anlayışımızın ötesinde büyük işler yapar.

6 Çünkü kara, ‹Yere düş› der, 2 Sağanağa, ‹Bütün şiddetinle boşal.›

7 Yarattığı bütün insanlar ne yaptığını bilsin diye, 2 Herkese işini bıraktırır.

8 Hayvanlar kovuklarına girer, 2 İnlerinde otururlar.

9 Kasırga yuvasından kopar, 2 Soğuk saçılan rüzgarlardan.

10 Tanrının soluğu suları dondurur, 2 Geniş sular buz tutar.

11 Bulutlara nem yükler, 2 Şimşeğini her yana yayar.

12 Yeryüzünde ne buyurursa yapmak üzere 2 Bulutlar Onun istediği yönde döner durur.

13 Ya insanları cezalandırmak 2 Ya da yeryüzünü sulayıp sevgisini göstermek için 2 Yağmur gönderir.

14 ‹‹Dinle, Eyüp, 2 Dur da düşün Tanrının şaşılası işlerini.

15 Tanrının bulutları nasıl düzenlediğini, 2 Şimşeğini nasıl çaktırdığını biliyor musun?

16 Bulutların dengesini, 2 Bilgisi kusursuz olanın şaşılası işlerini biliyor musun?

17 Dünyanın soluğu kesildiğinde 2 Güneyin kavurucu rüzgarı altında 2 Giysilerin seni terletmez mi?

18 Dökme tunç bir ayna kadar sert olan gökkubbeyi 2 Onunla birlikte yayabilir misin?

19 ‹‹Ona ne söyleyeceğimizi öğret bize, 2 Çünkü karanlık yüzünden sözümüze düzen veremiyoruz.

20 Konuşmak istediğim Ona söylenebilir mi? 2 Kimse yutulmak ister mi?

21 Rüzgar geçip göğü temizlediğinde 2 Gökte parıldayan ışığa kimse bakamaz.

22 Altın parıltısı geliyor kuzeyden, 2 Tanrı korkunç görkeme bürünmüş.

23 Her Şeye Gücü Yetene biz ulaşamayız. 2 Gücü yücedir, 2 Adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez.

24 Bu yüzden insanlar O'na saygı duyar, 2 Çünkü O, bilgeleri dikkate almaz.››