Jó 38

1 RAB kasırganın içinden Eyüpü şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Bilgisizce sözlerle 2 Tasarımı karartan bu adam kim?

3 Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da, 2 Ben sorayım, sen anlat.

4 ‹‹Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? 2 Anlıyorsan söyle.

5 Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! 2 Kim çekti ipi üzerine?

6 Neyin üstüne yapıldı temelleri? 2 Kim koydu köşe taşını,

7 Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, 2 İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken?

8 ‹‹Denizin ardından kapıları kim kapadı, 2 Ana rahminden fışkırdığı zaman;

9 Ona bulutları giysi, 2 Koyu karanlığı kundak yaptığım,

10 Sınırını koyduğum, 2 Kapılarıyla sürgülerini yerleştirdiğim,

11 ‹Buraya kadar gelip öteye geçmeyeceksin, 2 Gururlu dalgaların şurada duracak› dediğim zaman?

12 ‹‹Sen ömründe sabaha buyruk verdin mi, 2 Şafağa yerini gösterdin mi;

13 Yeryüzünün uçlarını tutsun, 2 Oradaki kötüler silkilip atılsın diye?

14 Mühür basılan balçık gibi biçim değiştirir yeryüzü, 2 Giysi kıvrımları gibi göze çarpar.

15 Kötülerin ışıkları alınır, 2 Kalkan kolları kırılır.

16 ‹‹Denizin kaynaklarına vardın mı, 2 Gezdin mi enginin diplerinde?

17 Ölüm kapıları sana gösterildi mi? 2 Gördün mü ölüm gölgesinin kapılarını?

18 Dünyanın genişliğini kavradın mı? 2 Anlat bana, bütün bunları biliyorsan.

19 ‹‹Işığın bulunduğu yerin yolu nerede? 2 Ya karanlık, onun yeri neresi?

20 Onları yerlerine götürebilir misin? 2 Evlerinin yolunu biliyor musun?

21 Bilmediğin şey yok zaten, 2 Çünkü onlarla aynı zamanda doğmuştun! 2 O kadar yaşlısın!

22 ‹‹Karın ambarlarına girdin mi, 2 Dolunun ambarlarını gördün mü?

23 Ben onları sıkıntılı günler için, 2 Kavga ve savaş günleri için saklıyorum.

24 Nerede ışığın dağıtıldığı, 2 Doğu rüzgarının yeryüzüne saçıldığı yere giden yol?

25 Kim sellere kanal, 2 Yıldırımlara yol açtı;

26 Kimsenin yaşamadığı toprakları, 2 İnsanın bulunmadığı çölü sulasın diye;

27 Kurak ve ıssız yeri doyursun, 2 Ot bitirsin diye?

28 Yağmurun babası var mı? 2 Çiy damlalarını kim yarattı?

29 Buz kimin rahminden çıktı? 2 Göklerden düşen kırağıyı kim doğurdu,

30 Sular taş gibi katılaşıp 2 Enginin yüzü donunca?

31 ‹‹Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin? 2 Oryonun bağlarını çözebilir misin?

32 Mevsimlerinde çıkartabilir misin takımyıldızları? 2 Büyük ve Küçük Ayıya yol gösterebilir misin?

33 Biliyor musun göklerin yasalarını? 2 Tanrının yönetimini yeryüzünde kurabilir misin?

34 ‹‹Başına bol yağmur yağsın diye 2 Bulutlara sesini duyurabilir misin?

35 Varıp da, ‹Buradayız› desinler diye, 2 Şimşekleri gönderebilir misin?

36 Kim mısırturnasına bilgelik, 2 Horoza anlayış verdi? sezdikleri sanılırdı. Bu iki sözcük ‹‹yüreğimiz›› ve ‹‹aklımız›› anlamına da gelebilir.

37 Kimin bulutları sayacak bilgisi var? 2 Kim göklerin tulumlarını boşaltabilir,

38 Toprak sertleşip 2 Parçaları birbirine yapışınca?

39 ‹‹Dişi aslanlar için sen avlanabilir misin, 2 Genç aslanların karnını doyurabilir misin,

40 İnlerine sindikleri, 2 Çalılıkta pusuya yattıkları zaman?

41 Kuzguna yiyeceğini kim sağlıyor, 2 Yavruları Tanrı'ya feryat edip 2 Açlıktan kıvrandığı zaman?