Jó 40

1 RAB Eyüpe şöyle dedi:

2 ‹‹Her Şeye Gücü Yetenle çatışan Onu yola getirebilir mi? 2 Tanrıyı suçlayan yanıtlasın.››

3 O zaman Eyüp RABbi şöyle yanıtladı:

4 ‹‹Bak, ben değersiz biriyim, 2 Sana nasıl yanıt verebilirim? 2 Ağzımı elimle kapıyorum.

5 Bir kez konuştum, yanıt almadım, 2 İkinci kez konuşamam artık.››

6 RAB kasırganın içinden Eyüpü şöyle yanıtladı:

7 ‹‹Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da, 2 Ben sorayım, sen anlat.

8 ‹‹Adaletimi boşa mı çıkaracaksın? 2 Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın?

9 Sende Tanrının bileği gibi bilek var mı? 2 Sesin Onunki gibi gürleyebilir mi?

10 Öyleyse şan ve şerefe bürün, 2 Görkem ve yücelik kuşan.

11 Gazabının ateşini saç, 2 Gururluya bakıp onu alçalt.

12 Gururluya bakıp onu çökert, 2 Kötüleri bulundukları yerde ez.

13 Hepsini birlikte toprağa göm, 2 Mezarda yüzlerini kefenle sar.

14 O zaman sağ kolunun seni kurtarabileceğini 2 Ben de kabul ederim.

15 ‹‹Seninle birlikte yarattığım Behemota bak, 2 Sığır gibi ot yiyor. bilinmiyor. Su aygırı, fil, timsah ya da soyu tükenmiş bir hayvan olduğu sanılıyor.

16 Bak, ne güç var belinde, 2 Karnının kasları ne güçlü!

17 Kuyruğunu sedir ağacı gibi sallıyor, 2 Sımsıkıdır uyluk lifleri.

18 Kemikleri tunç borular, 2 Kaburgaları demir çubuklar gibidir.

19 Tanrının yapıtları arasında ilk sırayı alır, 2 Yalnız Yaratıcısı ona kılıçla yaklaşır.

20 Tepeler ürünlerini ona getirir, 2 Bütün yabanıl hayvanlar yanında oynaşır.

21 Hünnap çalıları altında, 2 Kamışlarla örtülü bir bataklıkta yatar.

22 Hünnaplar onu gölgelerinde saklar, 2 Vadideki kavaklar kuşatır.

23 Irmak coşsa bile o ürkmez, 2 Güvenlik içindedir, 2 Şeria Irmağı boğazına dayansa bile.

24 Gözleri açıkken kim onu tutabilir, 2 Kim kancayla burnunu delebilir?