Agradecimento a Deus

Şükranla huzuruna çıkalım, 2 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!

Salmos 95:2

Tanrım sensin, şükrederim sana, 2 Tanrım sensin, yüceltirim seni.

Salmos 118:28

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:4

RABbe şükran ezgileri okuyun, 2 Tanrımızı lirle, ilahilerle övün.

Salmos 147:7

Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrıya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesihe bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrının önünde durmadan anıyoruz.

1 Tessalonicenses 1:2,3

19 Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun;

20 durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

21 Mesihe duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

Efésios 5:19-21

Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır.

Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrıya şükran nedeni oluyor.

2 Coríntios 9:10,11

Tanrının Mesih İsada size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum.

1 Coríntios 1:4

Bizi her zaman Mesihin zafer alayında yürüten, Onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrıya şükürler olsun!

2 Coríntios 2:14

Övgüler sunun, RABbe! 2 RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

Salmos 106:1

Tanrının adını ezgilerle öveceğim, 2 Şükranlarımla Onu yücelteceğim.

Salmos 69:30

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipenses 4:6

İsa beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. İki balığı da hepsinin arasında paylaştırdı.

Herkes yiyip doydu. Artakalan ekmek ve balıktan on iki sepet dolusu topladılar.

Marcos 6:41-43

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrıya şükürler olsun!

1 Coríntios 15:57

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsanın adıyla, Onun aracılığıyla Baba Tanrıya şükrederek yapın.

Colossenses 3:17

RAB benim gücüm, kalkanımdır, 2 Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 2 Yüreğim coşuyor, 2 Ezgilerimle Ona şükrediyorum.

Salmos 28:7

Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, 2 Görkemli adını överiz.

1 Crônicas 29:13

Sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum.

Filipenses 1:3