Alegria e Felicidade

RAB benim gücüm, kalkanımdır, 2 Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 2 Yüreğim coşuyor, 2 Ezgilerimle Ona şükrediyorum.

Salmos 28:7

Git, sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç. Çünkü yaptıkların baştan beri Tanrının hoşuna gitti.

Eclesiastes 9:7

Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, 2 Bana destek ol, istekli bir ruh ver.

Salmos 51:12

Yaşam yolunu bana bildirirsin. 2 Bol sevinç vardır senin huzurunda, 2 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

Salmos 16:11

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsaya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrının tahtının sağında oturdu.

Hebreus 12:2

Üzerine sürekli bereket yağdırdın, 2 Varlığınla onu sevince boğdun.

Salmos 21:6

Ruhun ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

Gálatas 5:22,23

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, 2 Yüreğimin sevincidir onlar.

Salmos 119:111

Nehemya da, ‹‹Gidin, yağlı yiyip tatlı için›› dedi, ‹‹Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RABbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.››

Neemias 8:10

Doğru kişinin babası coştukça coşar, 2 Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

Provérbios 23:24

Sığınağım sensin, 2 Beni sıkıntıdan korur, 2 Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. |iSela

Salmos 32:7

İman olmadan Tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrıya yaklaşan, Onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.

Hebreus 11:6

Kaygılar içimi sarınca, 2 Senin avutmaların gönlümü sevindirir.

Salmos 94:19

Gözyaşları içinde ekenler, 2 Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

Salmos 126:5

Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın.

Romanos 12:15

Doğrunun umudu onu sevindirir, 2 Kötünün beklentileriyse boşa çıkar.

Provérbios 10:28

16 Her zaman sevinin.

17 Sürekli dua edin.

18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Uygun yanıt sahibini mutlu eder, 2 Yerinde söylenen söz ne güzeldir!

Provérbios 15:23

RABde büyük sevinç bulacağım, 2 Tanrımla yüreğim coşacak. 2 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 2 Takılarını kuşanmış gelin gibi, 2 Bana kurtuluş giysisini giydirdi, 2 Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Isaías 61:10

Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.

João 15:11

Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. 2 Alabildiğine sevinecek senin için, 2 Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.›› ‹‹Susacak››.

Sofonias 3:17

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romanos 12:12

Çünkü Tanrının Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruhta sevinçtir.

Romanos 14:17

Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.

2 Coríntios 9:7

Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, 2 Sanki benim oluyor bütün hazineler.

Salmos 119:14

Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

João 16:24

Mesihi görmemiş olsanız da Onu seviyorsunuz. Şu anda Onu görmediğiniz halde Ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.

Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.

1 Pedro 1:8,9

Ey bütün uluslar, el çırpın! 2 Sevinç çığlıkları atın Tanrının onuruna!

Salmos 47:1

Öyle ki, Tanrının isteğiyle sevinçle yanınıza gelip sizlerle gönlümü ferahlatayım.

Romanos 15:32

Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır! 2 Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür.››

Isaías 12:6

Rabde her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!

Filipenses 4:4

Tomurcuklanmasa incir ağaçları, 2 Asmalar üzüm vermese, 2 Boşa gitse de zeytine verilen emek, 2 Tarlalar ürün vermese de, 2 Boşalsa da davar ağılları, 2 Sığır kalmasa da ahırlarda,

Ben yine RAB sayesinde sevineceğim, 2 Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

Habacuque 3:17,18

Çünkü öfkesi bir an sürer, 2 Lütfu ise bir ömür; 2 Gözyaşlarınız belki bir gece akar, 2 Ama sabahla sevinç doğar.

Salmos 30:5

Sevinsin sana sığınan herkes, 2 Sevinç çığlıkları atsın sürekli, 2 Kanat ger üzerlerine; 2 Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

Salmos 5:11

Ne mutlu RABden korkana, 2 Onun yolunda yürüyene!

Emeğinin ürününü yiyeceksin, 2 Mutlu ve başarılı olacaksın.

Salmos 128:1,2

Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz.

João 16:22

Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır.

1 Timóteo 6:6

Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

2 Coríntios 12:10

Çünkü RAB halkından hoşlanır, 2 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

Salmos 149:4

Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır.››

Lucas 15:7

Gözümü RABden ayırmam, 2 Sağımda durduğu için sarsılmam.

Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor, 2 Bedenim güven içinde.

Salmos 16:8,9

Bugün RABbin yarattığı gündür, 2 Onun için sevinip coşalım!

Salmos 118:24

‹‹Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı.

Mateus 13:44

Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.

Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.

Tiago 1:2,3

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Romanos 15:13

Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. 2 Ekin biçenlerin neşelendiği, 2 Ganimet paylaşanların coştuğu gibi, 2 Onlar da sevinecek senin önünde.

Isaías 9:3

RAB'bin kurtardıkları dönecek, 2 Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. 2 Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 2 Onların olacak coşku ve sevinç, 2 Üzüntü ve inilti kaçacak.

Isaías 35:10

Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrıya umut bağlasınlar.

1 Timóteo 6:17