Aniversário de Idoso

RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

Salmos 107:1

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:31

RAB benim gücüm, kalkanımdır, 2 Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 2 Yüreğim coşuyor, 2 Ezgilerimle Ona şükrediyorum.

Salmos 28:7

24 RAB sizi kutsasın 2 Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin 2 Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin 2 Ve size esenlik versin.›

Números 6:24-26

Öyle bir sevinç verdin ki bana, 2 Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

Salmos 4:7

Gençlerin görkemi güçleri, 2 Yaşlıların onuru ağarmış saçlardır.

Provérbios 20:29

Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum.

3 João 1:2

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, 2 Bilgelik kazanalım.

Salmos 90:12

RABden tek dileğim, tek isteğim şu: 2 RABbin güzelliğini seyretmek, 2 Tapınağında Ona hayran olmak için 2 Ömrümün bütün günlerini Onun evinde geçirmek.

Salmos 27:4

Ağarmış saçlar onur tacıdır, 2 Doğru yaşayışla kazanılır.

Provérbios 16:31

Yaşam yolunu bana bildirirsin. 2 Bol sevinç vardır senin huzurunda, 2 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

Salmos 16:11

Bugün RABbin yarattığı gündür, 2 Onun için sevinip coşalım!

Salmos 118:24

RAB sözünü tuttu, beni yaşattı. İsrailliler çölden geçerken RABbin Musaya bu sözleri söylediği günden bu yana kırk beş yıl geçti. Şimdi seksen beş yaşındayım.

Bugün de Musanın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm. O günkü gibi hâlâ savaşa gidip gelecek güçteyim.

Josué 14:10,11

Her zaman RABbe övgüler sunacağım, 2 Övgüsü dilimden düşmeyecek.

Salmos 34:1