1 ‹‹Avutun halkımı›› diyor Tanrınız, 2 ‹‹Avutun!

2 Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. 2 Angaryanın bittiğini, 2 Suçlarının cezasını ödediklerini, 2 Günahlarının cezasını RABbin elinden 2 İki katıyla aldıklarını ilan edin.››

3 Şöyle haykırıyor bir ses: 2 ‹‹Çölde RABbin yolunu hazırlayın, 2 Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. hazırlayın, bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın› ›› ya da ‹‹Çölde haykıran, ‹RABbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin› diye sesleniyor››.

4 Her vadi yükseltilecek, 2 Her dağ, her tepe alçaltılacak. 2 Böylelikle engebeler düzleştirilecek, 2 Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.

5 O zaman RABbin yüceliği görünecek, 2 Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. 2 Bunu söyleyen RABdir.››

6 Ses, ‹‹Duyur›› diyor. 2 ‹‹Neyi duyurayım?›› diye soruyorum. 2 ‹‹İnsan soyu ota benzer, 2 Bütün vefası kır çiçeği gibidir. metin ‹‹Sordu››.

7 RABbin soluğu esince üzerlerine, 2 Ot kurur, çiçek solar. 2 Gerçekten de halk ottan farksızdır.

8 Ot kurur, çiçek solar, 2 Ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur.››

9 Ey Siyona müjde getiren, 2 Yüksek dağa çık! 2 Ey Yeruşalime müjde getiren, 2 Yükselt sesini, bağır, 2 Sesini yükselt, korkma. 2 Yahuda kentlerine, ‹‹İşte, Tanrınız!›› de. Ey Yeruşalime müjde getiren›› ya da ‹‹Ey müjde getiren Siyon halkı, yüksek dağa çık! Ey müjde getiren Yeruşalim halkı››.

10 İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, 2 Kudretiyle egemenlik sürecek. 2 Ücreti kendisiyle birlikte, 2 Ödülü önündedir.

11 Sürüsünü çoban gibi güdecek, 2 Kollarına alacak kuzuları, 2 Bağrında taşıyacak; 2 Usul usul yol gösterecek emziklilere.

12 Kim denizleri avucuyla, 2 Gökleri karışıyla ölçebildi? 2 Yerin toprağını ölçeğe sığdıran, 2 Dağları kantarla, 2 Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?

13 RABbin düşüncesine kim akıl erdirebildi? 2 Ona öğüt verip öğretebilen var mı?

14 Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için 2 RAB kime danıştı ki? 2 Ona bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?

15 RAB için uluslar kovada bir damla su, 2 Terazideki toz zerreciği gibidir. 2 Adaları ince toz gibi tartar.

16 Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı, 2 Yakmalık sunu için az gelir hayvanları.

17 RABbin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir, 2 Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.

18 Öyleyse Tanrıyı kime benzeteceksiniz? 2 Neyle karşılaştıracaksınız Onu?

19 Putu döküm işçisi yapar, 2 Kuyumcu altınla kaplar, 2 Gümüş zincirler döker.

20 Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi 2 Çürümez bir ağaç parçası seçer. 2 Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye 2 Usta bir işçi arar.

21 Bilmiyor musunuz, duymadınız mı? 2 Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi? 2 Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?

22 Gökkubbenin üstünde oturan RABdir, 2 Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. 2 Gökleri perde gibi geren, 2 Oturmak için çadır gibi kuran Odur.

23 Odur önderleri bir hiç eden, 2 Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

24 O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi, 2 Gövdeleri yere yeni kök salmışken 2 RABbin soluğu onları kurutuverir, 2 Kasırga saman gibi savurur.

25 ‹‹Beni kime benzeteceksiniz ki, 2 Eşitim olsun?›› diyor Kutsal Olan.

26 Başınızı kaldırıp göklere bakın. 2 Kim yarattı bütün bunları? 2 Yıldızları sırayla görünür kılıyor, 2 Her birini adıyla çağırıyor. 2 Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

27 Ey Yakup soyu, ey İsrail! 2 Neden, ‹‹RAB başıma gelenleri görmüyor, 2 Tanrı hakkımı gözetmiyor?›› diye yakınıyorsun?

28 Bilmiyor musun, duymadın mı? 2 Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, 2 Ne yorulur ne de zayıflar, 2 Onun bilgisi kavranamaz.

29 Yorulanı güçlendirir, 2 Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer, 2 Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.