Buscar a Deus

RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın!

1 Crônicas 16:11

‹‹Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalimde, bütün Yahudiye ve Samiriyede ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.››

Atos 1:8

Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesihin iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrının bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesihin sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Efésios 3:16

‹‹Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısını tanı. Bütün yüreğinle ve istekle Ona kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer Ona yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama Onu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.

1 Crônicas 28:9

Bulma fırsatı varken RABbi arayın, 2 Yakındayken Ona yakarın.

Isaías 55:6

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, 2 Seni çok özlüyorum, 2 Canım sana susamış, 2 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, 2 Bütün varlığımla seni arıyorum.

Salmos 63:1

RABbe sığınmak 2 İnsana güvenmekten iyidir.

RABbe sığınmak 2 Soylulara güvenmekten iyidir.

Salmos 118:8,9

29 Yorulanı güçlendirir, 2 Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer, 2 Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:29-31

İyi bir eş bulan iyilik bulur 2 Ve RABbin lütfuna erer.

Provérbios 18:22

‹‹Beni sormayanlara göründüm, 2 Aramayanlar beni buldu. 2 Adımla anılmayan bir ulusa, 2 ‹Buradayım, buradayım› dedim.

Isaías 65:1

RAB yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrailin Tanrısı RAB seni cömertçe ödüllendirsin.››

Rute 2:12

Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.

Jeremias 29:13

Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara, 2 Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere!

Salmos 119:2

1 Tanrının Ruhu Odet oğlu Azaryanın üzerine indi.

2 Azarya, Kral Asaya gidip şöyle dedi: ‹‹Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin! RABle birlikte olduğunuz sürece, O da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz. Ama Onu bırakırsanız, O da sizi bırakır.

3 İsrail halkı uzun süre gerçek Tanrıdan, eğitici kâhinlerden ve yasadan uzak yaşadı.

4 Ama sıkıntıya düştüklerinde İsrailin Tanrısı RABbe döndüler, Onu arayıp buldular.

5 O günlerde yolcuların güvenliği yoktu. Çünkü çevre ülkelerde yaşayanların tümü büyük kargaşa içindeydi.

6 Ulus ulusu, kent kenti ezmeye çalışıyordu. Çünkü Tanrı onları çeşitli sıkıntılarla tedirgin ediyordu.

7 Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.››

8 Asa bu sözleri, Peygamber Odetin oğlu Azaryanın peygamberliğini duyunca, cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından, Efrayimin dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. RABbin Tapınağının eyvanının önündeki RABbin sunağını onardı. Azaryanın››, Masoretik metin ‹‹Peygamber Odetin›› (bkz. 15:1).

9 Efrayimden, Manaşşeden, Şimondan gelen birçok İsrailli, Tanrısı RABbin Asayla birlikte olduğunu görünce onun tarafına geçti. Asa bu gelenlerle Yahuda ve Benyamin halkını bir araya topladı.

10 Asanın krallığının on beşinci yılının üçüncü ayında Yeruşalimde toplandılar.

11 Yağmalamış oldukları hayvanlardan yedi yüz sığırla yedi bin davarı o gün RABbe kurban ettiler.

12 Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı RABbe yönelmek için antlaşma yaptılar.

13 Büyük küçük, kadın erkek, kim İsrailin Tanrısı RABbe yönelmezse öldürülecekti.

14 Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak RABbin önünde ant içtiler.

15 Yahudalılar bütün yürekleriyle içtikleri ant için sevindiler. RABbi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı.

16 Kral Asa annesi Maakanın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kidron Vadisinde yaktı.

17 Ancak İsrailden puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RABbe adadı.

18 Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları Tanrının Tapınağına getirdi.

19 Asa'nın krallığının otuz beşinci yılına kadar savaş olmadı.

2 Crônicas 15

İman olmadan Tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrıya yaklaşan, Onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.

Hebreus 11:6

Ama Tanrınız RABbi arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız, Onu bulacaksınız.

Deuteronômio 4:29

RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın!

Salmos 105:4

Kötülüğe değil, 2 İyiliğe yönelin ki yaşayasınız; 2 Böylece dediğiniz gibi, 2 RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.

Amós 5:14

adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

2 Crônicas 7:14

İçim eriyor kederden, 2 Sözün uyarınca güçlendir beni!

Salmos 119:28

Seni tanıyanlar sana güvenir, 2 Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

Salmos 9:10

Son olarak Rabde, Onun üstün gücüyle güçlenin.

Efésios 6:10

Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, 2 İzin verme buyruklarından sapmama!

Salmos 119:10

Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

2 Timóteo 1:7

RAB kutsar böylesini, 2 Kurtarıcısı Tanrı aklar.

Ona yönelenler, 2 Yakupun Tanrısının yüzünü arayanlar 2 İşte böyledir. |iSela

Salmos 24:5,6

Azarya, Kral Asaya gidip şöyle dedi: ‹‹Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin! RABle birlikte olduğunuz sürece, O da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz. Ama Onu bırakırsanız, O da sizi bırakır.

2 Crônicas 15:2

Şimşon üzerine inen RABbin Ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi.

Juízes 14:6

‹‹Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

Lucas 11:9,10

Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor: 2 ‹‹Bana yönelin, yaşarsınız;

Amós 5:4

Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için Onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

Colossenses 1:11

Siz Onun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir.

Lucas 12:31

‹‹Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?›› RAB böyle diyor.

Jeremias 23:29

RABbe yöneldim, yanıt verdi bana, 2 Bütün korkularımdan kurtardı beni.

Salmos 34:4

Ya RAB, içimden bir ses duydum: 2 ‹‹Yüzümü ara!›› dedin, 2 İşte yüzünü arıyorum.

Salmos 27:8

Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; 2 Ama RABbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.

Salmos 34:10

Bilgelik de canın için öyledir, bilmiş ol. 2 Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur 2 Ve umudun boşa çıkmaz.

Provérbios 24:14

Özgürce yürüyeceğim, 2 Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.

Salmos 119:45

RAB göklerden bakar oldu insanlara, 2 Akıllı, Tanrıyı arayan biri var mı diye.

Salmos 14:2

Şimşon RABbe yakarmaya başladı: ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir; Filistlilerden bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım.››

Juízes 16:28

‹‹Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Mateus 7:7

‹‹Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Lucas 11:9

RABden zevk al, 2 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

Salmos 37:4

Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

Oturup kalkışımı bilirsin, 2 Niyetimi uzaktan anlarsın.

Salmos 139:1,2

Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.››

Lucas 19:10