Casa de Deus

Ne mutlu avlularında otursun diye 2 Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! 2 Evinin, kutsal tapınağının 2 Nimetlerine doyacağız.

Salmos 65:4

Yakup uyanınca, ‹‹RAB burada, ama ben farkına varamadım›› diye düşündü.

Korktu ve, ‹‹Ne korkunç bir yer!›› dedi, ‹‹Bu, Tanrının evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.››

Gênesis 28:16,17

RABden tek dileğim, tek isteğim şu: 2 RABbin güzelliğini seyretmek, 2 Tapınağında Ona hayran olmak için 2 Ömrümün bütün günlerini Onun evinde geçirmek.

Salmos 27:4

44 ‹‹Çölde atalarımızın Tanıklık Çadırı vardı. Musa bunu, kendisiyle konuşan Tanrının buyurduğu gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı.

45 Tanıklık Çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşunun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman, çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan, Tanrının kendisiydi. Çadır Davutun zamanına dek kaldı.

46 Tanrının beğenisini kazanmış olan Davut, Yakupun Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi.

47 Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu.

48 ‹‹Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, ‹Gök tahtım, Yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız? Ya da, neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? diyor Rab.›

Atos 7:44-50

İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.

Onlara şöyle dedi: ‹‹ ‹Evime dua evi denecek› diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz!››

Mateus 21:12,13

RAB diyor ki, 2 ‹‹Gökler tahtım, 2 Yeryüzü ayaklarımın taburesidir. 2 Nerede benim için yapacağınız ev, 2 Neresi dinleneceğim yer?

Çünkü bütün bunları ellerim yaptı, 2 Hepsi böylece var oldu›› diyor RAB. ‹‹Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana, 2 Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

Isaías 66:1,2

Ama ben Tanrının evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim, 2 Sonsuza dek Tanrının sevgisine güvenirim.

Salmos 52:8

13 Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalime gitti.

14 Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü.

15 İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi.

16 Güvercin satanlara, ‹‹Bunları buradan kaldırın, Babamın evini pazar yerine çevirmeyin!›› dedi.

17 Öğrencileri, ‹‹Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek›› diye yazılmış olan sözü hatırladılar.

João 2:13-17

Bedeninizin, Tanrıdan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.

1 Coríntios 6:19

Senin avlularında bir gün, 2 Başka yerdeki bin günden iyidir; 2 Kötülerin çadırında yaşamaktansa, 2 Tanrımın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

Salmos 84:10

1 Timóteo 3:15

Bana: ‹‹RABbin evine gidelim›› dendikçe 2 Sevinirim.

Salmos 122:1

Oysa Mesih, Onun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, Onun evi biziz.

Hebreus 3:6

Çünkü evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirdi, 2 Sana edilen hakaretlere ben uğradım.

Salmos 69:9

Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, 2 Hep RAB'bin evinde oturacağım.

Salmos 23:6