Compreensão

Dağlar var olmadan, 2 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, 2 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

Salmos 90:2

‹Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.›

Jeremias 33:3

İsa oturup Onikileri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: ‹‹Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.››

Marcos 9:35

Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi, 2 Her şeyi yaratan Tanrının yaptıklarını da bilemezsin.

Eclesiastes 11:5

Geç öfkelenen akıllıdır, 2 Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir.

Provérbios 14:29

Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, 2 Öğüt vereceğim sana, 2 Gözüm sendedir.

Salmos 32:8

Bilmiyor musun, duymadın mı? 2 Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, 2 Ne yorulur ne de zayıflar, 2 Onun bilgisi kavranamaz.

Isaías 40:28

RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, 2 Akıl ermez büyüklüğüne.

Salmos 145:3

Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsada birsiniz.

Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

Gálatas 3:28,29

İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

Mateus 19:26

İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, 2 Ama gerçekleşen, RABbin amacıdır.

Provérbios 19:21

Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz.

2 Coríntios 10:3

Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.

Her çeşit kötülükten kaçının.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

2 Coríntios 4:18

Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. 2 Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.

Provérbios 4:7

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrının Egemenliğini göremez.››

João 3:3

İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır, 2 Ama niyetlerini tartan RABdir.

Provérbios 21:2

Kendine biçim verenle çekişenin vay haline! 2 Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, 2 Kendisine biçim verene, ‹‹Ne yapıyorsun? 2 Yarattığın nesnenin tutacağı yok›› diyebilir mi?

Isaías 45:9

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, 2 Saf insanlara akıl verir.

Salmos 119:130

Tanrının zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

Romanos 11:33

‹‹Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, 2 Yollarım da sizin yollarınızdan, 2 Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

Isaías 55:9

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun! Amin.

2 Pedro 3:18

Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum.

Efésios 1:17

Ayartılan kişi, ‹‹Tanrı beni ayartıyor›› demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.

Tiago 1:13

Çünkü senin gözünde bin yıl 2 Geçmiş bir gün, dün gibi, 2 Bir gece nöbeti gibidir.

Salmos 90:4