Isaías 45

1 RAB meshettiği kişiye, 2 Sağ elinden tuttuğu Koreşe sesleniyor. 2 Uluslara onun önünde baş eğdirecek, 2 Kralları silahsızlandıracakfö, 2 Bir daha kapanmayacak kapılar açacak. 2 Ona şöyle diyor:

2 ‹‹Senin önünsıra gidip 2 Dağları düzleyecek, 2 Tunç kapıları kırıp 2 Demir sürgülerini parçalayacağım.

3 Seni adınla çağıranın 2 Ben RAB, İsrailin Tanrısı olduğumu anlayasın diye 2 Karanlıkta kalmış hazineleri, 2 Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.

4 Sen beni tanımadığın halde 2 Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna 2 Seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.

5 RAB benim, başkası yok, 2 Benden başka Tanrı yok. 2 Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

6 Öyle ki, doğudan batıya dek 2 Benden başkası olmadığını herkes bilsin. 2 RAB benim, başkası yok.

7 Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, 2 Esenliği ve felaketi yaratan, 2 Bütün bunları yapan RAB benim.

8 Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, 2 Ey bulutlar, doğruluk yağdırın. 2 Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin, 2 Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. 2 Bunları yaratan RAB benim.››

9 Kendine biçim verenle çekişenin vay haline! 2 Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, 2 Kendisine biçim verene, ‹‹Ne yapıyorsun? 2 Yarattığın nesnenin tutacağı yok›› diyebilir mi?

10 Babasına, ‹‹Dünyaya ne getirdin?›› 2 Ya da annesine, ‹‹Ne biçim şey doğurdun?›› 2 Diyenin vay haline!

11 İsrailin Kutsalı, 2 Ona biçim veren RAB diyor ki, 2 ‹‹Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir, 2 Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?

12 Dünyayı ben yaptım, 2 Üzerindeki insanı ben yarattım. 2 Benim ellerim gerdi gökleri, 2 Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.

13 Koreşi doğrulukla harekete geçirecek, 2 Yollarını düzleyeceğim. 2 Kentimi o onaracak, 2 Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak.›› 2 Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

14 RAB diyor ki, 2 ‹‹Mısırın ürettikleri, 2 Kûşun ticaret gelirleri 2 Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak. 2 Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler. 2 Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar: 2 ‹Tanrı yalnız sizinledir, 2 Başkası, başka Tanrı yok.› ››

15 Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrısın, 2 Ey İsrailin Tanrısı, ey Kurtarıcı!

16 Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. 2 Utanç içinde uzaklaşacaklar.

17 Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak, 2 Sonsuza dek sürecek kurtuluşu. 2 Çağlar boyunca utandırılmayacak, 2 Asla rezil olmayacak.

18 Çünkü gökleri yaratan RAB, 2 Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, 2 Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye 2 Biçimlendiren RAB -Tanrı Odur- şöyle diyor: 2 ‹‹RAB benim, başkası yok.

19 Ben gizlide, 2 Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım. 2 Yakup soyuna, ‹Beni olmayacak yerlerde arayın› demedim. 2 Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim.››

20 ‹‹Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, 2 Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın! 2 Tahtadan oyma putlar taşıyan, 2 Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.

21 Konuşun, davanızı sunun, 2 Birbirinize danışın. 2 Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? 2 Ben RAB, bildirmedim mi? 2 Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. 2 Yok benden başkası.

22 ‹‹Ey dünyanın dört bucağındakiler, 2 Bana dönün, kurtulursunuz. 2 Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

23 Kendi üzerime ant içtim, 2 Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: 2 Her diz önümde çökecek, 2 Her dil bana ant içecek.

24 ‹‹Benim için şöyle diyecekler: 2 ‹Doğruluk ve güç yalnız RABdedir›, 2 İnsanlar Ona gelecek. 2 RABbe öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.

25 Ama bütün İsrail soyu 2 RAB tarafından aklanacak, 2 O'nunla övünecek.