Confiança

İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, 2 Onu senden korkanlar için saklarsın, 2 Herkesin gözü önünde, 2 Sana sığınanlara iyi davranırsın.

Salmos 31:19

Yapacağın işleri RABbe emanet et, 2 O zaman tasarıların gerçekleşir.

Provérbios 16:3

‹‹Ne mutlu RABbe güvenen insana, 2 Güveni yalnız RAB olana!

Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, 2 Köklerini akarsulara salar. 2 Sıcak gelince korkmaz, 2 Yaprakları hep yeşildir. 2 Kuraklık yılında kaygılanmaz, 2 Meyve vermekten geri durmaz.››

Jeremias 17:7,8

Suların içinden geçerken seninle olacağım, 2 Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. 2 Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, 2 Alevler seni yakmayacak.

Isaías 43:2

Tanrının önünde güvenimiz şu ki, Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

1 João 5:14

Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Mateus 6:26

İsa ona, ‹‹Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!›› dedi.

Marcos 9:23

Senden başka kimim var göklerde? 2 İstemem senden başkasını yeryüzünde.

Salmos 73:25

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

Filipenses 4:19

Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?

Romanos 8:31

Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsada olan sevgiyle bunlara bağlı kal.

2 Timóteo 1:13

Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.

1 João 4:1

O ayaklarının kaymasına izin vermez, 2 Seni koruyan uyuklamaz.

Salmos 121:3

Tanrı insan değil ki, 2 Yalan söylesin; 2 İnsan soyundan değil ki, 2 Düşüncesini değiştirsin. 2 O söyler de yapmaz mı? 2 Söz verir de yerine getirmez mi?

Números 23:19

Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

Tiago 1:6

Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

Colossenses 3:2

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!››

João 16:33

Böylece cesaretle diyoruz ki, ‹‹Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?››

Hebreus 13:6

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: ‹‹Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.››

Hebreus 13:5

Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.

Tiago 1:4

Sana güvenirim korktuğum zaman.

Salmos 56:3

Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.

2 Coríntios 5:7

Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır, 2 Güçlü kayam, sığınağım Odur.

Salmos 62:7

Öğüde kulak veren başarıya ulaşır, 2 RABbe güvenen mutlu olur.

Provérbios 16:20

Romanos 8:39

Yüceler Yücesinin barınağında oturan, 2 Her Şeye Gücü Yetenin gölgesinde barınır.

‹‹O benim sığınağım, kalemdir›› derim RAB için, 2 ‹‹Tanrımdır, Ona güvenirim.››

Salmos 91:1,2

Sen RABbe güven, iyilik yap, 2 Ülkede otur, sadakatle çalış.

Salmos 37:3

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrının bunu Mesih İsanın gününe dek bitireceğine güvenim var.

Filipenses 1:6

İsa, ‹‹İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür›› dedi.

Lucas 18:27

RABbe güven bütün yüreğinle, 2 Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RABbi an, 2 O senin yolunu düze çıkarır.

Provérbios 3:5,6

RAB kendisine yakaran, 2 İçtenlikle yakaran herkese yakındır.

Salmos 145:18

Tanrıya, sözünü övdüğüm Tanrıya 2 Güvenirim ben, korkmam. 2 İnsan bana ne yapabilir?

Salmos 56:4

Sabahları duyur bana sevgini, 2 Çünkü sana güveniyorum; 2 Bana gideceğim yolu bildir, 2 Çünkü duam sanadır.

Salmos 143:8

Tanrının bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrıda yaşar, Tanrı da onda yaşar.

1 João 4:16

Oğlum, Mesih İsada olan lütufla güçlen.

2 Timóteo 2:1

İnsandan korkmak tuzaktır, 2 Ama RABbe güvenen güvenlikte olur.

Provérbios 29:25