Dependência do Senhor

Ne mutlu gücünü senden alan insana! 2 Aklı hep Siyonu ziyaret etmekte.

Gittikçe güçlenir, 2 Siyonda Tanrının huzuruna çıkarlar.

Salmos 84:5,7

RABbin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma.››

Deuteronômio 31:8

Bütün bu topluluk RABbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten RABbindir! O sizi elimize teslim edecek.››

1 Samuel 17:47

‹‹Güçlü ve yürekli olun! Asur Kralından ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür.

Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız RABdir.›› Yahuda Kralı Hizkiyanın bu sözleri halka güven verdi.

2 Crônicas 32:7,8

RAB sadık kullarının adımlarını korur, 2 Ama kötüler karanlıkta susturulur. 2 Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.

1 Samuel 2:9

RABbe sığınmak 2 İnsana güvenmekten iyidir.

Salmos 118:8

Biriniz bin kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız RAB, size söylediği gibi, yerinize savaşacak.

Josué 23:10

Egemen RAB, İsrailin Kutsalı şöyle diyor: 2 ‹‹Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. 2 Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. 2 Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

Isaías 30:15

Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, 2 Çünkü umudum Ondadır.

Salmos 62:5

Bunun üzerine şöyle dedi: ‹‹RAB Zerubbabile, ‹Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhumla başaracaksın› diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zacarias 4:6

‹‹Düşmanlarınızla savaşmaya gittiğinizde, atlar, savaş arabaları ve sizden daha kalabalık bir ordu görürseniz onlardan korkmayın. Sizi Mısırdan çıkaran Tanrınız RAB sizinledir.

Deuteronômio 20:1

Kötü haberden korkmaz, 2 Yüreği sarsılmaz, RABbe güvenir.

Gözü pektir, korku nedir bilmez, 2 Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

Salmos 112:7,8

RABbe güven bütün yüreğinle, 2 Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RABbi an, 2 O senin yolunu düze çıkarır.

Provérbios 3:5,6

Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, 2 Kaymadı ayaklarım.

Salmos 17:5

Sabahları duyur bana sevgini, 2 Çünkü sana güveniyorum; 2 Bana gideceğim yolu bildir, 2 Çünkü duam sanadır.

Salmos 143:8

Beni haklı çıkar, ya RAB, 2 Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; 2 Sarsılmadan RABbe güvendim.

Salmos 26:1

Çünkü Tanrıdan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.

1 João 5:4

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

João 15:5

Yonatan silahını taşıyan genç hizmetkârına, ‹‹Gel, şu sünnetsizlerin ordugahına gidelim›› dedi, ‹‹Belki RAB bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta, gerekse azlıkta RABbin zafere ulaştırmasına engel yoktur.››

1 Samuel 14:6

Musa, ‹‹Korkmayın!›› dedi, ‹‹Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz.

RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.››

Êxodo 14:13,14

Yardım et bize düşmana karşı, 2 Çünkü boştur insan yardımı.

Salmos 60:11