Oséias 2

1 ‹‹Kardeşlerinizi ‹Halkım›, kızkardeşlerinizi ‹Merhamete ermişler› diye çağırın.››

2 ‹‹Azarlayın annenizi, azarlayın, 2 Çünkü o benim karım değil artık, 2 Ben de onun kocası değilim. 2 Yüzünden akan fahişeliği, 2 Koynundan zinaları atsın.

3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak, 2 Anneden doğma edeceğim, 2 Çöle, çorak toprağa çevirecek, 2 Susuzluktan öldüreceğim.

4 Acımayacağım çocuklarına, 2 Çünkü onlar zina çocuklarıdır.

5 Anneleri zina etti, 2 Onlara gebe kaldı, rezillik etti. 2 ‹Oynaşlarımın ardından gideceğim› dedi, 2 ‹Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.›

6 İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, 2 Yolunu bulamasın diye 2 Önüne duvar öreceğim.

7 Oynaşlarının ardına düşecek, 2 Ama onlara erişemeyecek, 2 Onları arayacak, 2 Ama bulamayacak. 2 O zaman, ‹İlk kocama döneyim› diyecek, 2 ‹Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!›

8 Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, 2 Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın 2 Ben olduğumu bilmedi.

9 Bu yüzden zamanında tahılımı, 2 Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım; 2 Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.

10 Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, 2 Kimse elimden kurtaramayacak onu.

11 Bütün sevincine, bayramlarına, 2 Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine, 2 Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.

12 Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını, 2 Hani, ‹Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir› dediği; 2 Çalılığa çevireceğim onları, 2 Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.

13 Cezalandıracağım onu, 2 Baallara buhur yaktığı günler için; 2 Halkalarla, takılarla süslenmiş, 2 Oynaşlarının ardınca gitmiş, 2 Beni unutmuştu›› 2 Diyor RAB.

14 ‹‹İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, 2 Onunla dostça konuşacağım.

15 Kendisine orada bağlar vereceğim, 2 Akorfç Vadisini ona umut kapısı yapacağım. 2 Gençlik günlerinde olduğu gibi, 2 Mısırdan çıktığı günlerde olduğu gibi, 2 Ezgiler söyleyecek.

16 Ve o gün gelecek›› diyor RAB, 2 ‹‹Bana, ‹Kocam› diyeceksin; 2 Artık, ‹Efendim› demeyeceksin. var. Baal hem bir ilahın adı hem de ‹‹Koca››, ‹‹Efendi›› anlamlarına gelir.

17 Ağzından Baalların adını sileceğim, 2 Adları bir daha anılmayacak.

18 Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, 2 Toprakta yaşayan canlılarla, 2 Halkım için o gün antlaşma yapacağım; 2 Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, 2 Güvenlik içinde yatıracağım onları.

19 Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, 2 Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde 2 Seninle evleneceğim.

20 Sadakatle seninle evleneceğim, 2 RABbi tanıyacaksın.

21 ‹‹Ve o gün yanıt vereceğim›› diyor RAB, 2 ‹‹Göklere yanıt vereceğim; 2 Onlar da yere yanıt verecek;

22 Yerse, tahıla, yeni şaraba, 2 Zeytinyağına yanıt verecek, 2 Onlar da Yizreele yanıt verecekler.

23 Onu ülkede kendim için ekeceğim, 2 Merhamete ermemiş olana acıyacağım, 2 Halkım olmayana, ‹Halkımsın› diyeceğim; 2 Onlar da bana, ‹Tanrım› diyecekler.››