Oséias 10

1 İsrail serpilen bir asmaya benzer, 2 Meyvesini veriyor. 2 Meyvesi arttıkça, 2 Sunakları da arttı. 2 Ülkesi zenginleştikçe, 2 Onu güzel dikili taşlarla donattı.

2 İçleri yalan doldu, 2 Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar. 2 RAB sunaklarını yıkacak, 2 Dikili taşlarını yok edecek.

3 O zaman, ‹‹Kralsız kaldık›› diyecekler, 2 ‹‹Çünkü RABden korkmadık. 2 Kralımız olsa bile, 2 Ne yapabilirdi bize?››

4 Antlaşma yaparken, 2 Boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar, 2 Bu yüzden davalar, sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor.

5 Samiriyede yaşayanlar 2 Beytavendeki inek putu yüzünden korkuya kapılacak. 2 Halkı onun ardından yas tutacak, 2 Onun görkemiyle coşan putperest kâhinler 2 Oradan sürgün edildiği için dövünecek.

6 Put armağan olarak büyük krala, Asura götürülecek. 2 Efrayim rezil olacak, 2 İsrail aldığı öğütten utanacak.

7 Samiriye, Kralıyla birlikte 2 Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek.

8 İsrailin günahı olan Avendeki puta tapılan yerler yok olacak, 2 Sunaklarını dikenler, devedikenleri saracak. 2 O zaman dağlara, ‹‹Bizi örtün!››, 2 Tepelere, ‹‹Üzerimize düşün!›› diyecekler.

9 ‹‹Ey İsrail, Givada geçirdiğin günlerden beri 2 Günah işledin. 2 Orada direndiniz bana. 2 Kötülere karşı açılan savaş 2 Givada size erişemez mi?

10 İstediğim zaman onları cezalandıracağım, 2 Çifte günahlarına bağlandıkları zaman, 2 Uluslar toplanacak onlara karşı.

11 Efrayim eğitilmiş ineğe benzer, 2 Buğday dövmeyi sever. 2 Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna. 2 Koşum vuracağım Efrayimin sırtına, 2 Yahuda çift sürecek, 2 Yakup tırmık çekecek.

12 Doğruluk ekin kendiniz için, 2 Sevgi meyveleri biçin. 2 Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin; 2 Çünkü RABbe yönelme zamanıdır, 2 Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

13 Ama siz kötülük ektiniz, 2 Fesat biçtiniz, 2 Yalanın meyvesini yediniz. 2 Çünkü kendi yolunuza, 2 Yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.

14 Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak, 2 Yıkılacak bütün surlarınız, 2 Şalmanın savaşta Beytarveli yıktığı gibi. 2 Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.

15 Ey Beytel, sana da aynısı yapılacak, 2 Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden. 2 Tan ağarırken İsrail Kralı büsbütün yok olacak.