Oséias 5

1 ‹‹Ey kâhinler, işitin bunu! 2 Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin! 2 Kulak verin, ey saraydakiler! 2 Bu yargı size uygulanacak. 2 Çünkü siz Mispada bir tuzak, 2 Tavor Dağına serilmiş bir ağ oldunuz.

2 Başkaldıranlar azıttıkça azıttı, 2 Ama ben hepsini yola getireceğim.

3 Efrayimi tanırım, 2 İsrailde de benim için gizli bir şey yok. 2 Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim, 2 Kirlenmiş İsrail.

4 Yaptıkları işler Tanrılarına dönmeye izin vermiyor, 2 Çünkü zina ruhu var içlerinde, 2 RABbi tanımıyorlar.

5 İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor; 2 Suç içinde tökezliyor İsraille Efrayim, 2 Yahuda da birlikte.

6 Davarlarıyla, sığırlarıyla RABbi aramaya gidecekler, 2 Ama bulamayacaklar. 2 Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.

7 RABbe ihanet ettiler, 2 Evlilik dışı çocuk yaptılar; 2 Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri, 2 Hem onları hem de tarlalarını.

8 ‹‹Givada boru, Ramada borazan çalın, 2 Beytavende savaş çağrısı yapın; 2 Düşman peşinizde, ey Benyaminliler!

9 Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak, 2 Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına.

10 Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor, 2 Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine.

11 Baskı gördü Efrayim, 2 Ezildi yargı önünde, 2 Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü.

12 Ben Efrayimlilere karşı güve, 2 Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.

13 ‹‹Efrayim hastalığını, 2 Yahuda yarasını görünce, 2 Efrayim Asura gitti, 2 Büyük kraldan yardım istedi. 2 Ama o size şifa veremez, 2 Yaranızı iyileştiremez.

14 Çünkü ben Efrayime bir aslan, 2 Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım. 2 Ben parçalayacağım onları, 2 Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.

15 Sonra gidip yerime döneceğim, 2 Onlar suçlarını kabul edinceye, 2 Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. 2 Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.››