Oséias 8

1 ‹‹Boru çalmaya hazırlan! 2 Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde; 2 Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı, 2 Yasama karşı çıktılar.

2 ‹Ey Tanrımız, 2 Biz İsrailliler seni tanıyoruz!› 2 Diye bana yakarıyorlar.

3 İyi olanı reddettiler, 2 Düşman kovalayacak onları.

4 Krallar atadılar bana sormadan, 2 Önderler seçtiler benden habersiz. 2 Altın ve gümüşleriyle yıkımlarına yol açan putlar yaptılar.

5 Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu, 2 Öfkem alevleniyor size karşı! 2 Hiç mi temiz olamayacaksınız?

6 Çünkü bu İsrailin işidir. 2 O buzağıyı bir usta yaptı, 2 Tanrı değildir o. 2 Samiriyenin buzağı putu parçalanacak.

7 Çünkü rüzgar eken kasırga biçer. 2 Baş vermeyen buğday un vermez. 2 Verse bile yabancılar yutacak onu.

8 ‹‹Yutuldu İsrail, 2 Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi.

9 Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asura gittiler, 2 Efrayim ücretli oynaşlar tuttu.

10 Uluslar arasında oynaşlar tutsalar da, 2 Şimdi onları bir araya toplayacağım. 2 Çünkü azalmaya başladılar güçlü kralın baskısı altında.

11 ‹‹Efrayim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı, 2 Bunlar günah işlemelerine neden oldu.

12 Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım, 2 Ne var ki garipsediler bunları.

13 Bana sundukları kurbanlara gelince, 2 Kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar; 2 Oysa RAB bunu yapanlardan hoşlanmaz. 2 Şimdi anımsayacak suçlarını, 2 Günahları için onları cezalandıracak; 2 Geri dönecekler Mısıra.

14 Çünkü İsrail Yaratıcısı'nı unuttu, 2 Saraylar yaptı; 2 Yahuda'ysa birçok kenti surlarla çevirdi, 2 Ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne, 2 Yiyip bitirsin kalelerini.››