Oséias 7

1 İsraile şifa vermek istesem, 2 Efrayimin suçları, 2 Samiriyenin kötülükleri ortaya çıkıyor. 2 Çünkü hile yapıyorlar, 2 Evlere hırsız giriyor, 2 Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.

2 Ne var ki, düşünmüyorlar, 2 Kötülüklerini unutmadığımı. 2 Günahları kuşatıyor onları, 2 Gözümün önündeler.

3 ‹‹Kralı kötülükleriyle, 2 Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar.

4 Hepsi zinaya düşkün, 2 Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek 2 Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar.

5 Kralımızın şenlik gününde, 2 Önderler şarabın ateşinden hastalandılar, 2 Kral da alaycılarla elele verdi.

6 Fırın gibidir yürekleri, 2 Dolap çevirerek ona yaklaşırlar. 2 İçin için yanar öfkeleri 2 Gece boyunca. 2 Alevli ateş gibi parlar 2 Sabah olunca.

7 Hepsi fırın gibi kızgındır, 2 Yutar yöneticilerini. 2 Bütün kralları düştü, 2 Kimse yardıma çağırmıyor beni.

8 ‹‹Efrayim öteki halklarla karışıyor, 2 Çevrilmemiş pideye döndü.

9 Gücünü yabancılar yedi, 2 Farkında değil; 2 Saçlarına ak düştü, 2 Farkında değil.

10 İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor; 2 Bütün bunlara karşın 2 Yine de dönmüyorlar ben, Tanrıları RABbe, 2 Aramıyorlar beni.

11 ‹‹Efrayim bön, akılsız bir güvercin gibi, 2 Ya Mısırı yardıma çağırıyor, 2 Ya Asura gidiyor.

12 Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak, 2 Gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim. 2 Topluluklarına bildirildiği gibi, 2 Onları yola getireceğim.

13 Vay onların haline, 2 Çünkü benden uzaklaştılar! 2 Felaket gelecek başlarına, 2 Çünkü başkaldırdılar bana! 2 Ben onları kurtarmak istiyorum, 2 Onlarsa iftira ediyor bana.

14 Yürekten yakarmıyorlar, 2 Uluyorlar yataklarının üzerinde. 2 Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor, 2 Bana sırt çeviriyorlar.

15 Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim, 2 Onlarsa bana düzen kuruyor.

16 Dönüyorlar, 2 Ama Yüce Olan'a değil; 2 Kusurlu yay gibiler. 2 Arsız dilleri yüzünden 2 Önderleri kılıçtan geçirilecek. 2 Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden.››