Esperança

Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir.

Hebreus 10:23

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Romanos 15:13

İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.

Hebreus 11:1

Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

Romanos 8:25

Bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan diri Tanrıya bağladık.

1 Timóteo 4:10

Egemen RABbin Ruhu üzerimdedir. 2 Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. 2 Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, 2 Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 2 Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, 2 RABbin lütuf yılını, 2 Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, 2 Yas tutanların hepsini avutmak, 2 Siyonda yas tutanlara yardım sağlamak 2 -Kül yerine çelenk, 2 Yas yerine sevinç yağı, 2 Çaresizlik ruhu yerine 2 Onlara övgü giysisini vermek- için 2 RAB beni gönderdi. 2 Öyle ki, RABbin görkemini yansıtmak için, 2 Onlara ‹‹RABbin diktiği doğruluk ağaçları›› densin.

Isaías 61:1

Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.

Colossenses 1:27

Ey RAB'be umut bağlayanlar, 2 Güçlü ve yürekli olun!

Salmos 31:24

Ne mutlu yardımcısı Yakupun Tanrısı olan insana, 2 Umudu Tanrısı RABde olana!

Salmos 146:5

Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, 2 Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; 2 Nedensiz hainlik edenler utanır.

Salmos 25:2,3

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum›› diyor RAB. ‹‹Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Jeremias 29:11

Neden üzgünsün, ey gönlüm, 2 Neden içim huzursuz? 2 Tanrı'ya umut bağla, 2 Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; 2 O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

Salmos 42:11

Mesihte bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.

1 João 3:3

Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder?

Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

Romanos 8:24,25

Mesihi Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.

1 Pedro 3:15

Sığınağım ve kalkanım sensin, 2 Senin sözüne umut bağlarım.

Salmos 119:114

Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

Efésios 4:4

Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrının sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

Romanos 5:5

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:31

‹‹Benim payıma düşen RABdir›› diyor canım, 2 ‹‹Bu yüzden Ona umut bağlıyorum.››

Lamentações 3:24

İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, 2 Senin sözüne umut bağladım ben.

Salmos 119:81

‹‹Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab? 2 Umudum sende.

Salmos 39:7

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB, 2 Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

Salmos 5:3

Madem umudumuz sende, 2 Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

Salmos 33:22

RAB her kötülükten seni korur, 2 Esirger canını.

Şimdiden sonsuza dek 2 RAB koruyacak gidişini, gelişini.

Salmos 121:7,8

Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrının beğenisini, Tanrının beğenisi de umudu yaratır.

Romanos 5:3,4

Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrının, Mesihi ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken Onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

Efésios 1:18

1 Tessalonicenses 1:3

Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, 2 Çünkü umudum Ondadır.

Salmos 62:5

Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrıyla barışmış oluyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrının yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.

Romanos 5:1,2

Çünkü Mesih İsaya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk.

İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjdeden aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrının lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır.

Colossenses 1:4,5

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 2 Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. 2 Bütün gün umudum sende.

Salmos 25:5

‹‹Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.

Mateus 11:28

Ertelenen umut hayal kırıklığına uğratır, 2 Yerine gelen dilekse yaşam verir.

Provérbios 13:12

Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz.

İsanın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsaya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da Onunla birlikte geri getirecektir.

1 Tessalonicenses 4:13,14

Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrıya umut bağlasınlar.

1 Timóteo 6:17

Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz.

2 Coríntios 3:12

Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesihi ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.

1 Pedro 1:3

RABbi gözlüyorum, 2 Canım RABbi gözlüyor, 2 Umut bağlıyorum Onun sözüne.

Salmos 130:5

Ama ben umutla RABbe bakıyor, 2 Kurtarıcım olan Tanrıyı bekliyorum. 2 Duyacak beni Tanrım.

Miquéias 7:7

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romanos 12:12

Umudumuz RABdedir, 2 Yardımcımız, kalkanımız Odur.

Salmos 33:20

Ey bizi kurtaran Tanrı, 2 Müthiş işler yaparak 2 Zaferle yanıtlarsın bizi. 2 Sen yeryüzünün dört bucağında, 2 Uzak denizlerdekilerin umudusun;

Salmos 65:5

17 Zafer için at boş bir umuttur, 2 Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

18 Ama RABbin gözü kendisinden korkanların, 2 Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır, 2 Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

Salmos 33:17-19

1 Timóteo 6:16

İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.

1 Coríntios 13:13

Ama yoksul büsbütün unutulmayacak, 2 Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.

Salmos 9:18

Öyle ki, Onun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

Tito 3:7