Esperar em Deus

Ya RAB, lütfet bize, 2 Çünkü sana umut bağladık, 2 Gün be gün gücümüz ol! 2 Sıkıntıya düştüğümüzde bizi kurtar.

Isaías 33:2

Öyleyse kardeşler, Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor!

Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rabbin gelişi yakındır.

Tiago 5:7,8

‹‹Bu kötülüğü sana ödeteceğim›› deme; 2 RABbi bekle, O seni kurtarır.

Provérbios 20:22

Çünkü kötülerin kökü kazınacak, 2 Ama RABbe umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

Salmos 37:9

Çünkü kendisine umut bağlayanlar için 2 Etkin olan tek Tanrı sensin; 2 Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, 2 Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

Isaías 64:4

Rabbimiz İsa Mesihin sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrının sevgisinde koruyun.

Judas 1:21

RABbin önünde sakin dur, sabırla bekle; 2 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, 2 Kötü amaçlarına kavuşanlara.

Salmos 37:7

RABbe umut bağla, Onun yolunu tut, 2 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 2 Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

Salmos 37:34

RABbi gözlüyorum, 2 Canım RABbi gözlüyor, 2 Umut bağlıyorum Onun sözüne.

Sabahı gözleyenlerden, 2 Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, 2 Canım Rabbi gözlüyor.

Salmos 130:5,6

Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; 2 Nedensiz hainlik edenler utanır.

Salmos 25:3

Umudum sende, ya RAB, 2 Sen yanıtlayacaksın, ya Rab, Tanrım benim!

Salmos 38:15

Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:14

RABbi sabırla bekledim; 2 Bana yönelip yakarışımı duydu.

Salmos 40:1

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:31

Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, 2 Çünkü umudum Ondadır.

Salmos 62:5

Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcıyı, Rab İsa Mesihi bekliyoruz.

Filipenses 3:20