Esperar no Senhor

22 Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin.

23 Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrının diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

24 Nitekim, ‹‹İnsan soyu ota benzer, Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, Ama Rab'bin sözü sonsuza dek kalır.››

1 Pedro 1:22-25

RABbi gözlüyorum, 2 Canım RABbi gözlüyor, 2 Umut bağlıyorum Onun sözüne.

Sabahı gözleyenlerden, 2 Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, 2 Canım Rabbi gözlüyor.

Salmos 130:5,6

Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

2 Pedro 3:9

1 ‹‹O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek.

2 Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı.

3 Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar, ama yağ almadılar.

4 Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar.

5 Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular.

6 ‹‹Gece yarısı bir ses yankılandı: ‹İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!›

7 Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler.

8 ‹‹Akılsızlar akıllılara, ‹Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin!› dediler.

9 ‹‹Akıllılar, ‹Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın› dediler.

10 ‹‹Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı.

11 ‹‹Daha sonra gelen öbür kızlar, ‹Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!› dediler.

12 ‹‹Güvey ise, ‹Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum› dedi.

13 ‹‹Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.››

Mateus 25:1-13

1 RABbi sabırla bekledim; 2 Bana yönelip yakarışımı duydu.

2 Ölüm çukurundan, 2 Balçıktan çıkardı beni, 2 Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, 2 Kaymayayım diye.

3 Ağzıma yeni bir ezgi, 2 Tanrımıza bir övgü ilahisi koydu. 2 Çokları görüp korkacak 2 Ve RABbe güvenecekler.

4 Ne mutlu RABbe güvenen insana, 2 Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

5 Ya RAB, Tanrım, 2 Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; 2 Sana eş koşulmaz! 2 Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, 2 Saymakla bitmez.

6 Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, 2 Ama kulaklarımı açtın. 2 Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin.

7 O zaman şöyle dedim: ‹‹İşte geldim; 2 Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır. 2 Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben, 2 Yasan yüreğimin derinliğindedir.››

9 Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, 2 Sözümü esirgemem, 2 Ya RAB, bildiğin gibi!

10 Zaferini içimde gizlemem, 2 Bağlılığını ve kurtarışını duyururum, 2 Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.

11 Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden! 2 Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

12 Sayısız belalar çevremi sardı, 2 Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum; 2 Başımdaki saçlardan daha çoklar, 2 Çaresiz kaldım.

13 Ne olur, ya RAB, kurtar beni! 2 Yardımıma koş, ya RAB!

14 Utansın canımı almaya çalışanlar, 2 Yüzleri kızarsın! 2 Geri dönsün zararımı isteyenler, 2 Rezil olsunlar!

Salmos 40:1-14

20 Umudumuz RABdedir, 2 Yardımcımız, kalkanımız Odur.

21 Onda sevinç bulur yüreğimiz, 2 Çünkü Onun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende, 2 Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

Salmos 33:20-22

Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, 2 Çünkü umudum Ondadır.

Salmos 62:5

RABbe güven bütün yüreğinle, 2 Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RABbi an, 2 O senin yolunu düze çıkarır.

Provérbios 3:5,6

‹‹Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, 2 Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. 2 Çünkü RAB adil Tanrıdır. 2 Ne mutlu Onu özlemle bekleyenlere!››

Isaías 30:18

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:31

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, 2 Kimseden korkmam. 2 RAB yaşamımın kalesidir, 2 Kimseden yılmam.

2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler, 2 Beni yutmak için üzerime gelirken 2 Tökezleyip düşerler.

3 Karşımda bir ordu konaklasa, 2 Kılım kıpırdamaz, 2 Bana karşı savaş açılsa, 2 Yine güvenimi yitirmem.

4 RABden tek dileğim, tek isteğim şu: 2 RABbin güzelliğini seyretmek, 2 Tapınağında Ona hayran olmak için 2 Ömrümün bütün günlerini Onun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek, 2 Çadırının emin yerinde saklayacak, 2 Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı 2 Başım yukarı kalkacak, 2 Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım Onun çadırında, 2 Onu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime, 2 Lütfet, yanıtla beni!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum: 2 ‹‹Yüzümü ara!›› dedin, 2 İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme, 2 Kulunu öfkeyle geri çevirme! 2 Bana hep yardımcı oldun; 2 Bırakma, terk etme beni, 2 Ey beni kurtaran Tanrı!

10 Annemle babam beni terk etseler bile, 2 RAB beni kabul eder.

11 Ya RAB, yolunu öğret bana, 2 Düşmanlarıma karşı 2 Düz yolda bana öncülük et.

12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma, 2 Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, 2 Ağızları şiddet saçıyor.

13 Yaşam diyarında 2 RABbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:1-14

Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrının beğenisini, Tanrının beğenisi de umudu yaratır.

Romanos 5:3,4

Öyleyse kardeşler, Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor!

Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rabbin gelişi yakındır.

Tiago 5:7,8

Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüpün nasıl dayandığını duydunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.

Tiago 5:11

Yaşam diyarında 2 RABbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:13,14

Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:14

Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için Onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

Colossenses 1:11

RABbe umut bağla, Onun yolunu tut, 2 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 2 Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

Salmos 37:34