Estudar a Bíblia

Veriyadaki Yahudiler Selaniktekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı.

Atos 17:11

Birinci ayın birinci günü Babilden ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde beşinci ayın birinci günü Yeruşalime vardı.

Ezra kendini RABbin Yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrailde kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.

Esdras 7:9,10

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

2 Timóteo 3:15-17

5 Tanrınız RABbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

7 Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

8 Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın.

9 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.›› yalnız ve yalnız RAB›› veya ‹‹RAB Tanrımızdır, RAB tektir››.

Deuteronômio 6:5-9

Ben yanına gelinceye dek kendini topluluğa Kutsal Yazıları okumaya, öğüt vermeye, öğretmeye ada.

1 Timóteo 4:13

Sözün adımlarım için çıra, 2 Yolum için ışıktır.

Salmos 119:105

Yasa Kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.

Josué 1:8

Kendini Tanrıya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

2 Timóteo 2:15

1 Davut oğlu İsrail Kralı Süleymanın özdeyişleri:

2 Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, 2 Akıllıca sözleri anlamak,

3 Başarıya götüren terbiyeyi edinip 2 Doğru, haklı ve adil olanı yapmak,

4 Saf kişiyi ihtiyatlı, 2 Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir.

5 Özdeyişlerle benzetmeleri, 2 Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için 2 Bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın, 2 Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın.

Provérbios 1:1-6

Şükredeceğim sana temiz yürekle, 2 Adil hükümlerini öğrendikçe.

Salmos 119:7

İsa onlara şöyle karşılık verdi: ‹‹Ne Kutsal Yazıları ne de Tanrının gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi?

Marcos 12:24

Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının.

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun! Amin.

2 Pedro 3:17,18

Oğlum, unutma öğrettiklerimi, 2 Aklında tut buyruklarımı.

Çünkü bunlar ömrünü uzatacak, 2 Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır.

Provérbios 3:1,2

‹‹Yok oldu halkım bilgisizlikten, 2 Sen bilgiyi reddettiğin için, 2 Ben de seni reddedeceğim, 2 Bana kâhinlik etmeyesin diye. 2 Sen Tanrının yasasını unuttuğun için, 2 Ben de senin çocuklarını unutacağım.

Oséias 4:6

97 Ne kadar severim yasanı! 2 Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, 2 Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, 2 Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

Salmos 119:97-99

9 Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, 2 İzin verme buyruklarından sapmama!

11 Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için.

12 Övgüler olsun sana, ya RAB, 2 Bana kurallarını öğret.

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri 2 Dudaklarımla yineliyorum.

14 Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, 2 Sanki benim oluyor bütün hazineler.

15 Koşullarını derin derin düşünüyorum, 2 Yollarını izlerken.

16 Zevk alıyorum kurallarından, 2 Sözünü unutmayacağım.

Salmos 119:9-16

Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar.

İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesihin çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar.

1 Pedro 1:10,11

Tanrının öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek.

Isaías 8:20

Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.

Romanos 15:4

18 ‹‹Kral tahtına oturunca, Levili kâhinlerin koruması altındaki Kutsal Yasanın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak.

19 Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Tanrısı RABden korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin;

20 kendini kardeşlerinden üstün saymasın, yasanın dışına çıkmasın; kendinin ve soyunun krallığı İsrail'de uzun yıllar sürsün.››

Deuteronômio 17:18-20

Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!

João 5:39

Bu buyruklar sana çıra, 2 Öğretilenler ışıktır. 2 Eğitici uyarılar yaşam yolunu gösterir.

Provérbios 6:23

Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma, 2 Onu uygula, çünkü odur yaşamın.

Provérbios 4:13