Filhos

1 Ne mutlu RABden korkana, 2 Onun yolunda yürüyene!

2 Emeğinin ürününü yiyeceksin, 2 Mutlu ve başarılı olacaksın.

3 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; 2 Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

4 İşte RABden korkan kişi 2 Böyle kutsanacak.

Salmos 128:1-4

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

Deuteronômio 6:6,7

Tanrı sana göklerin çiyinden 2 Ve yerin verimli topraklarından 2 Bol buğday ve yeni şarap versin.

Halklar sana kulluk etsin, 2 Uluslar boyun eğsin. 2 Kardeşlerine egemen ol, 2 Kardeşlerin sana boyun eğsin. 2 Sana lanet edenlere lanet olsun, 2 Seni kutsayanlar kutsansın.››

Gênesis 27:28,29

Onları kutsayarak, ‹‹Verimli olun, çoğalın›› dedi, ‹‹Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

Gênesis 1:28

Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa, bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu Tanrıyı hoşnut eder.

1 Timóteo 5:4

Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur.

João 16:21

İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.

Lucas 2:52

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. 2 Seven baba özenle terbiye eder.

Provérbios 13:24

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur.

‹‹İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.›› Vaat içeren ilk buyruk budur.

Efésios 6:1-3

İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ‹‹Bırakın, çocuklar bana gelsin›› dedi. ‹‹Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrının Egemenliği böylelerinindir.

Marcos 10:14

Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, 2 Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

Provérbios 22:6

Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?

Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız.

Hebreus 12:7,8

Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, 2 Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.

Provérbios 22:15

Gençtim, ömrüm tükendi, 2 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, 2 Soyunun ekmek dilendiğini.

O hep cömertçe ödünç verir, 2 Soyu kutsanır.

Salmos 37:25,26

Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. 2 Dikkat edin ki anlayışlı olasınız.

Provérbios 4:1

‹‹Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü -sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları- bereketli olacak.

Deuteronômio 28:4

3 Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür.

4 Yiğidin elinde nasılsa oklar, 2 Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

5 Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! 2 Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken 2 Utanç duymayacaklar. kapısında yapılırdı.

Salmos 127:3-5

24 RAB sizi kutsasın 2 Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin 2 Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin 2 Ve size esenlik versin.›

Números 6:24-26

‹‹ ‹Susamış toprağı sulayacak, 2 Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 2 Çocuklarının üzerine Ruhumu dökecek, 2 Soyunu kutsayacağım.

Akarsu kıyısında otlar arasında yükselen 2 Kavaklar gibi boy atacaklar.›

Isaías 44:3,4

Doğru ve dürüst bir babaya 2 Sahip olan çocuklara ne mutlu!

Provérbios 20:7

Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, 2 Esenlikleri tam olacak.

Isaías 54:13

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?

Mateus 7:11

Onlar benim halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.

Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara; gerek kendilerinin gerekse çocuklarının iyiliği için benden hep korksunlar.

Jeremias 32:38,39

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 2 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

Salmos 103:13

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1 João 3:1

Torunlar yaşlıların tacıdır, 2 Çocukların övüncü anne babalarıdır.

Provérbios 17:6

Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, 2 Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır.

Provérbios 29:15

Tutsak olacak dediğiniz küçükleriniz, bugün iyiyle kötüyü ayırt edemeyen çocuklarınız oraya girecekler. Ülkeyi onlara vereceğim, orayı onlar mülk edinecekler.

Deuteronômio 1:39

‹‹Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. 2 Doğmadan önce seni ayırdım, 2 Uluslara peygamber atadım.››

Jeremias 1:5

13 İç varlığımı sen yarattın, 2 Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım, 2 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. 2 Ne harika işlerin var! 2 Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda, 2 Yerin derinliklerinde örüldüğümde, 2 Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; 2 Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, 2 Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

Salmos 139:13-16

‹‹Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RABbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

Êxodo 20:12

O zaman gençliğinde 2 Sağlıklı yetişen fidan gibi olacak oğullarımız, 2 Sarayın oymalı sütunları gibi olacak kızlarımız.

Salmos 144:12

Süleymanın özdeyişleri: 2 Bilge çocuk babasını sevindirir, 2 Akılsız çocuk annesini üzer.

Provérbios 10:1

Doğuşumdan beri sana teslim edildim, 2 Ana rahminden beri Tanrım sensin.

Salmos 22:10

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

Colossenses 3:21

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

Efésios 6:4

Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder.

Colossenses 3:20

Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, 2 Onu değnekle dövsen de ölmez.

Provérbios 23:13

Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; 2 RABbin övgüye değer işlerini, 2 Gücünü, yaptığı harikaları 2 Gelecek kuşağa duyuracağız.

Salmos 78:4

Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak.

Deuteronômio 7:14

1 Ne mutlu RABden korkana, 2 Onun yolunda yürüyene!

2 Emeğinin ürününü yiyeceksin, 2 Mutlu ve başarılı olacaksın.

3 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; 2 Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

Salmos 128:1-3

Soyu yeryüzünde güç kazanacak, 2 Doğruların kuşağı kutsanacak.

Salmos 112:2