Homem

RAB diyor ki, 2 ‹‹İnsana güvenen, 2 İnsanın gücüne dayanan, 2 Yüreği RABden uzaklaşan kişi lanetlidir.

Jeremias 17:5

‹‹İnsanı kadın doğurur, 2 Günleri sayılı ve sıkıntı doludur.

Jó 14:1

Yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kızkardeşinmiş gibi yol göster.

1 Timóteo 5:1

‹‹İnsan ne ki, onu büyütesin, 2 Üzerinde kafa yorasın,

Jó 7:17

Efésios 2:15

45 Nitekim şöyle yazılmıştır: ‹‹İlk insan Adem yaşayan can oldu.›› Son Ademse yaşam veren ruh oldu.

46 Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi.

47 İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir.

48 Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir.

49 Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

1 Coríntios 15:45-49

Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir: ‹‹Ya Rab, insan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?

Hebreus 2:6

Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rabden bir şey alacağını ummasın.

Tiago 1:7,8

İnsanın adımlarını RAB yönlendirir; 2 Öyleyse insan tuttuğu yolu nasıl anlayabilir?

Provérbios 20:24

Tanrı, ‹‹İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım›› dedi, ‹‹Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.››

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

Gênesis 1:26,27

İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir, 2 Ama dilin vereceği yanıt RABdendir.

Provérbios 16:1

Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrının sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler.

Gênesis 3:8

Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş.

1 Timóteo 6:11

RAB insanın tuttuğu yolu gözler, 2 Attığı her adımı denetler.

Provérbios 5:21

Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım.

1 Coríntios 13:11

Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi,

gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrıya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

Efésios 4:22-24

‹Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? 2 Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi?

Jó 4:17

Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Romanos 5:12