Humildade

Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.

1 Pedro 3:8

Yürekteki gururu düşüş, 2 Alçakgönüllülüğü ise onur izler.

Provérbios 18:12

adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

2 Crônicas 7:14

Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.

Filipenses 2:3

Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; 2 Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden 2 Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka 2 Tanrınız RAB sizden ne istedi?

Miquéias 6:8

Ey kadınlar, Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun.

Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın.

Colossenses 3:18,19

Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, 2 Zenginlik, onur ve yaşamdır.

Provérbios 22:4

Öyleyse, Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

Colossenses 3:12

İsa oturup Onikileri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: ‹‹Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.››

Marcos 9:35

Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.

Gálatas 5:13

Lucas 9:48

Kibir insanı küçük düşürür, 2 Alçakgönüllülükse onur kazandırır.

Provérbios 29:23

RAB korkusu bilgelik öğretir, 2 Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.

Provérbios 15:33

RAB iyi ve doğrudur, 2 Onun için günahkârlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, 2 Kendi yolunu öğretir onlara.

Salmos 25:8,9

Babamız Tanrıya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

Filipenses 4:20

‹‹Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Mateus 6:2

Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrının kudretli eli altında kendinizi alçaltın.

1 Pedro 5:6

Küstahlığın ardından utanç gelir, 2 Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

Provérbios 11:2

Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın.

Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrının gözünde çok değerlidir.

1 Pedro 3:3,4

Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.

Tiago 4:10

Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin.

Tiago 3:13

Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.

Efésios 4:2

Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti.

Öyle ki, Tanrının önünde hiç kimse övünemesin.

1 Coríntios 1:28,29

Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.

Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.››

Mateus 11:29,30

Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.

Romanos 12:16