Provérbios 15

1 Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, 2 Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

2 Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır, 2 Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar.

3 RABbin gözü her yerde olanı görür, 2 Kötüleri de iyileri de gözler.

4 Okşayıcı dil yaşam verirfı, 2 Çarpık dilse ruhu yaralar.

5 Ahmak babasının uyarılarını küçümser, 2 İhtiyatlı kişi azara kulak verir.

6 Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir, 2 Kötünün geliriyse sıkıntı kaynağıdır.

7 Bilgelerin dudakları bilgi yayar, 2 Ama akılsızların yüreği öyle değildir.

8 RAB kötülerin kurbanından iğrenir, 2 Ama doğruların duası Onu hoşnut eder.

9 RAB kötü kişinin yolundan iğrenir, 2 Doğruluğun ardından gideni sever.

10 Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır 2 Ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider.

11 RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir, 2 Nerde kaldı ki insanın yüreği!

12 Alaycı kişi azarlanmaktan hoşlanmaz, 2 Bilgelere gidip danışmaz.

13 Mutlu yürek yüzü neşelendirir, 2 Acılı yürek ruhu ezer.

14 Akıllı yürek bilgi arar, 2 Akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir.

15 Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur, 2 Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir.

16 Yoksul olup RABden korkmak, 2 Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir.

17 Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, 2 Nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğdir.

18 Huysuz kişi çekişme yaratır, 2 Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır.

19 Tembelin yolu dikenli çit gibidir, 2 Doğrunun yoluysa ana caddeye benzer.

20 Bilge çocuk babasını sevindirir, 2 Akılsız çocuksa annesini küçümser.

21 Sağduyudan yoksun kişi ahmaklığıyla sevinir, 2 Ama akıllı insan dürüst bir yaşam sürer.

22 Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, 2 Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.

23 Uygun yanıt sahibini mutlu eder, 2 Yerinde söylenen söz ne güzeldir!

24 Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır, 2 Bu da ölüler diyarına inmesini önler.

25 RAB kibirlinin evini yıkar, 2 Dul kadının sınırını korur.

26 RAB kötünün tasarılarından iğrenir, 2 Temiz düşüncelerden hoşnut kalır. temizdir››.

27 Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir, 2 Rüşvetten nefret edense rahat yaşar.

28 Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar, 2 Kötünün ağzı kötülük saçar.

29 RAB kötülerden uzak durur, 2 Oysa doğruların duasını duyar.

30 Gülen gözler yüreği sevindirir, 2 İyi haber bedeni ferahlatır.

31 Yaşam veren uyarıları dinleyen, 2 Bilgeler arasında konaklar.

32 Terbiyeden kaçan kendine zarar verir, 2 Azara kulak verense sağduyu kazanır.

33 RAB korkusu bilgelik öğretir, 2 Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.