Louvor e adoração

Ey RABbin sadık kulları, Onu ilahilerle övün, 2 Kutsallığını anarak Ona şükredin.

Çünkü öfkesi bir an sürer, 2 Lütfu ise bir ömür; 2 Gözyaşlarınız belki bir gece akar, 2 Ama sabahla sevinç doğar.

Salmos 30:4,5

Doğduğum günden beri sana güveniyorum, 2 Beni ana rahminden çıkaran sensin. 2 Övgülerim hep sanadır.

Salmos 71:6

3 Ancak doğrular sevinsin, 2 Bayram etsinler Tanrının önünde, 2 Neşeyle coşsunlar.

4 Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, 2 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; 2 Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››.

5 Kutsal konutundaki Tanrı, 2 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

Salmos 68:3-5

Yazılmış olduğu gibi: ‹‹Rab şöyle diyor: ‹Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.› ››

Romanos 14:11

Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim, 2 Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

Salmos 59:17

RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını!

Salmos 105:1

Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına, 2 Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!

Salmos 149:3

Ona neşeyle kulluk edin, 2 Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Salmos 100:2

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, 2 Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.

Salmos 101:1

Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun;

durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

Efésios 5:19,20

Şükredeyim doğruluğu için RAB'be, 2 Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

Salmos 7:17

Gece yarısına doğru Pavlusla Silas dua ediyor, Tanrıyı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu.

Atos 16:25

Şükredeceğim sana temiz yürekle, 2 Adil hükümlerini öğrendikçe.

Salmos 119:7

1 Ey doğru insanlar, RABbe sevinçle haykırın! 2 Dürüstlere Onu övmek yaraşır.

2 Lir çalarak RABbe şükredin, 2 On telli çenk eşliğinde Onu ilahilerle övün.

3 Ona yeni bir ezgi söyleyin, 2 Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.

Salmos 33:1-3

Ama siz seçilmiş soy, Kralın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrının öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrının erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

1 Pedro 2:9

Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum.

Judas 1:3

RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, 2 Akıl ermez büyüklüğüne.

Salmos 145:3

Ellerime vuruşmayı, 2 Parmaklarıma savaşmayı öğreten 2 Kayam RABbe övgüler olsun!

Salmos 144:1

Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, 2 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; 2 Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››.

Salmos 68:4

1 Ey Tanrı, Siyonda seni övgü bekliyor, 2 Yerine getirilecek sana adanan adaklar. Masoretik metin ‹‹Senin için sessizlik övgü››.

2 Ey sen, duaları işiten, 2 Bütün insanlar sana gelecek.

3 Suçlarımızın altında ezildik, 2 Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.

Salmos 65:1-3

RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

Salmos 103:1

Onu ezgilerle, ilahilerle övün, 2 Bütün harikalarını anlatın!

1 Crônicas 16:9

Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

Filipenses 4:8

Ağzımla Ona yakardım, 2 Övgüsü dilimden düşmedi.

Salmos 66:17

Ey atalarımın Tanrısı, 2 Sana şükreder, seni överim. 2 Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin, 2 Senden istediklerimizi bana bildirdin 2 Ve kralın düşünü bize açıkladın.››

Daniel 2:23

1 RABbe övgüler sunun! 2 RABbe yeni bir ezgi söyleyin, 2 Sadık kullarının toplantısında 2 Onu ezgilerle övün!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına, 2 Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır, 2 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, 2 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

Salmos 149:1,3-5

Bu arada Davutla bütün İsrail halkı da Tanrının önünde lir, çenk, tef, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak, var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı.

1 Crônicas 13:8

Övgüye değer RABbe seslenir, 2 Kurtulurum düşmanlarımdan.

2 Samuel 22:4

Ama siz seçilmiş soy, Kralın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrının öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrının erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrının halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

1 Pedro 2:9,10

Sonra tahttan bir ses yükseldi: ‹‹Ey Tanrımızın bütün kulları! Küçük büyük, Ondan korkan hepiniz, Onu övün!››

Apocalipse 19:5

Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesihin iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrının bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesihin sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Efésios 3:16

Ya RAB, sensin benim Tanrım, 2 Seni yüceltir, adını överim. 2 Çünkü sen eskiden beri tasarladığın harikaları 2 Tam bir sadakatle gerçekleştirdin.

Isaías 25:1

Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrussun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.

Mateus 16:18

Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

Salmos 100:4

Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; 2 Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.››

Salmos 50:23

O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için gerçekleştiren Tanrınızdır.

Deuteronômio 10:21

Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı.

Tiago 3:10

Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, 2 Adını ilahilerle öveceğim.

2 Samuel 22:50

Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

Salmos 150:6

‹‹Ben RABbim, adım budur. 2 Onurumu bir başkasına, 2 Övgülerimi putlara bırakmam.

Isaías 42:8

Her zaman RABbe övgüler sunacağım, 2 Övgüsü dilimden düşmeyecek.

Salmos 34:1

Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‹‹Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzunun olsun!››

Apocalipse 5:13

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

Efésios 1:5,6

Seni ilahilerle överken, 2 Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim, 2 Çünkü sen beni kurtardın.

Salmos 71:23

1 Her zaman RABbe övgüler sunacağım, 2 Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RABle övünürüm, 2 Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RABbin büyüklüğünü duyurun, 2 Adını birlikte yüceltelim.

Salmos 34:1-3

1 Yeni bir ezgi söyleyin RABbe! 2 Ey bütün dünya, RABbe ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RABbin adını övün, 2 Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara, 2 Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, 2 İlahlardan çok Ondan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, 2 Oysa gökleri yaratan RABdir.

6 Yücelik, ululuk Onun huzurundadır, 2 Güç ve güzellik Onun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RABbi övün, 2 RABbin gücünü, yüceliğini övün,

8 RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, 2 Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RABbe tapının! 2 Titreyin Onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

Salmos 96:1-9

Ağzımdan sana övgü eksilmez, 2 Gün boyu yüceliğini anarım.

Salmos 71:8

Onlara şöyle diyecek: ‹Ey İsrailliler, dinleyin! Bugün düşmanlarınızla savaşmaya gidiyorsunuz. Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın. Onlardan yılmayın, ürkmeyin.

Deuteronômio 20:3

1 RABbe övgüler sunun! 2 Göklerden RABbe övgüler sunun, 2 Yücelerde Ona övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, Ona övgüler sunun, 2 Övgüler sunun Ona, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, Ona övgüler sunun, 2 Övgüler sunun Ona, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin gökleri 2 Ve göklerin üstündeki sular, 2 Ona övgüler sunun!

5 RABbin adına övgüler sunsunlar, 2 Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak, 2 Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RABbe övgüler sunun, 2 Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar, 2 Onun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler, 2 Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar, 2 Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar, 2 Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar, 2 Yaşlılar, çocuklar!

13 RABbin adına övgüler sunsunlar, 2 Çünkü yalnız Onun adı yücedir. 2 Onun yüceliği yerin göğün üstündedir.

Salmos 148:1-13

Tanrıya, sözünü övdüğüm Tanrıya 2 Güvenirim ben, korkmam. 2 İnsan bana ne yapabilir?

Salmos 56:4

Yüksek sesle şöyle diyorlardı: ‹‹Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü Almaya layıktır.››

Apocalipse 5:12

Yasımı şenliğe döndürdün, 2 Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın! 2 Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

Salmos 30:11,12

Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrıya sürekli övgü kurbanları, yani Onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.

Hebreus 13:15

RAB benim gücüm, kalkanımdır, 2 Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 2 Yüreğim coşuyor, 2 Ezgilerimle Ona şükrediyorum.

Salmos 28:7

Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:18

Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

Colossenses 3:16

Yüksek sesle şöyle diyordu: ‹‹Tanrıdan korkun! Onu yüceltin! Çünkü Onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!››

Apocalipse 14:7

RABbe övgüler sunun, 2 Çünkü RAB iyidir. 2 Adını ilahilerle övün, 2 Çünkü hoştur bu.

Salmos 135:3

Tanrı ruhtur, Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.››

João 4:24

Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 2 Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım. yazılır.

Salmos 9:1

Tef ve dansla Ona övgüler sunun! 2 Saz ve neyle Ona övgüler sunun!

Salmos 150:4

Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır.

2 Timóteo 2:4

İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin.

1 Timóteo 6:12

RABbe övgüler sunun! 2 Ey gönlüm, RABbe övgüler sun.

Yaşadıkça RABbe övgüler sunacak, 2 Var oldukça Tanrıma ilahiler söyleyeceğim.

Salmos 146:1,2

Ya RAB, sana şükretmek, 2 Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 2 Sabah sevgini, 2 Gece sadakatini, 2 On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

Salmos 92:1

İç varlığımı sen yarattın, 2 Annemin rahminde beni sen ördün.

Sana övgüler sunarım, 2 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. 2 Ne harika işlerin var! 2 Bunu çok iyi bilirim.

Salmos 139:13,14

Bizi her zaman Mesihin zafer alayında yürüten, Onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrıya şükürler olsun!

2 Coríntios 2:14

1 Gelin, RABbe sevinçle haykıralım, 2 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

2 Şükranla huzuruna çıkalım, 2 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!

3 Çünkü RAB ulu Tanrıdır, 2 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

4 Yerin derinlikleri Onun elindedir, 2 Dağların dorukları da Onun.

5 Deniz Onundur, çünkü O yarattı, 2 Karaya da Onun elleri biçim verdi.

6 Gelin, tapınalım, eğilelim, 2 Bizi yaratan RABbin önünde diz çökelim.

Salmos 95:1-6

Nehemya da, ‹‹Gidin, yağlı yiyip tatlı için›› dedi, ‹‹Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RABbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.››

Neemias 8:10

Yehoşafat halka danıştıktan sonra RABbe ezgi okumak, Onun kutsallığının görkemini övmek için adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlardı: ‹‹RABbe şükredin, Çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır!››

Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında, RAB Yahudaya saldıran Ammonlulara, Moavlılara ve Seir dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı.

2 Crônicas 20:21,22

Ey bütün dünya, RABbe sevinç çığlıkları yükseltin!

Ona neşeyle kulluk edin, 2 Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Salmos 100:1,2

Ağzıma yeni bir ezgi, 2 Tanrımıza bir övgü ilahisi koydu. 2 Çokları görüp korkacak 2 Ve RABbe güvenecekler.

Salmos 40:3

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 2 RABbin adına övgüler sunulmalı!

Salmos 113:3

1 RABbe övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrıya övgüler sunun! 2 Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun Ona!

2 Övgüler sunun Ona güçlü işleri için! 2 Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak Ona övgüler sunun! 2 Çenkle ve lirle Ona övgüler sunun!

4 Tef ve dansla Ona övgüler sunun! 2 Saz ve neyle Ona övgüler sunun!

5 Zillerle Ona övgüler sunun! 2 Çınlayan zillerle Ona övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

Salmos 150:1-6

Ama içtenlikle tapınanların Babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

João 4:23

Oysa sen kutsalsın, 2 İsrailin övgüleri üzerine taht kuran sensin.

Salmos 22:3

RABbe övgüler sunun! 2 Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek! 2 Ona övgü yaraşır.

Salmos 147:1

Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB! 2 Yüzünün ışığında yürürler.

Salmos 89:15

Senin sevgin yaşamdan iyidir, 2 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Ömrümce sana övgüler sunacağım, 2 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

Salmos 63:3,4

RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

RABbe övgüler sun, ey canım! 2 İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Salmos 103:1,2

Ey bütün uluslar, RABbe övgüler sunun! 2 Ey bütün halklar, Onu yüceltin!

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, 2 RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB'be övgüler sunun!

Salmos 117:1,2

Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, 2 Bizi kurtaran Tanrıya övgüler olsun. |iSela

Salmos 68:19

Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir, 2 Aç canı iyiliklerle doyurur.

Salmos 107:8,9

Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı.

Dedi ki, ‹‹Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. 2 RAB verdi, RAB aldı, 2 RABbin adına övgüler olsun!››

Jó 1:20,21

RABbe övgüler sun, ey canım! 2 İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Salmos 103:2

O gün diyeceksiniz ki, 2 ‹‹RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını, 2 Adının yüce olduğunu duyurun!

Isaías 12:4

Mesih İsanın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

2 Timóteo 2:3

Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, 2 Kutsallığını anarak O'na şükredin!

Salmos 97:12

22 Adını kardeşlerime duyurayım, 2 Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım:

23 Ey sizler, RABden korkanlar, Ona övgüler sunun! 2 Ey Yakup soyu, Onu yüceltin! 2 Ey İsrail soyu, Ona saygı gösterin!

24 Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, 2 Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; 2 Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.

Salmos 22:22-24

1 RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RABbe övgüler sun, ey canım! 2 İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan, 2 Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran, 2 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

Salmos 103:1-4

Babalar, size yazdım, Çünkü başlangıçtan beri var Olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, Çünkü güçlüsünüz, Tanrının sözü içinizde yaşıyor, Kötü olanı yendiniz.

1 João 2:14

RABbe korkuyla hizmet edin, 2 Titreyerek sevinin.

Salmos 2:11

Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

Atos 2:46,47

Ama ben her zaman umutluyum, 2 Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

Salmos 71:14

Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 2 Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım. yazılır.

Sende sevinç bulacak, coşacağım, 2 Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

Salmos 9:1,2

RABbe övgüler olsun! 2 Çünkü yalvarışımı duydu.

Salmos 28:6

Bizi değil, ya RAB, bizi değil, 2 Sevgin ve sadakatin uğruna, 2 Kendi adını yücelt!

Salmos 115:1

Neden üzgünsün, ey gönlüm, 2 Neden içim huzursuz? 2 Tanrı'ya umut bağla, 2 Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; 2 O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

Salmos 42:11

RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, 2 Bütün kıyı halkları sevinsin!

Salmos 97:1

Övgüler olsun Tanrı'ya, 2 Çünkü duamı geri çevirmedi, 2 Sevgisini benden esirgemedi.

Salmos 66:20