Mentira

Tanrı insan değil ki, 2 Yalan söylesin; 2 İnsan soyundan değil ki, 2 Düşüncesini değiştirsin. 2 O söyler de yapmaz mı? 2 Söz verir de yerine getirmez mi?

Números 23:19

Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrının yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar.

1 Timóteo 4:1-3

16 RABbin nefret ettiği altı şey, 2 İğrendiği yedi şey vardır:

17 Gururlu gözler, 2 Yalancı dil, 2 Suçsuz kanı döken eller,

18 Düzenbaz yürek, 2 Kötülüğe seğirten ayaklar,

19 Yalan soluyan yalancı tanık 2 Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

Provérbios 6:16-19

Siz babanız İblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.

João 8:44

‹‹Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

Êxodo 20:16

Dolap çeviren evimde oturmayacak, 2 Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak.

Salmos 101:7

‹‹ ‹Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz.

Levítico 19:11

Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız;

eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz.

Colossenses 3:9,10

Yalan dolanla yapılan servet, 2 Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır.

Provérbios 21:6

Ey övgüler sunduğum Tanrı, 2 Sessiz kalma!

Çünkü kötüler, yalancılar 2 Bana karşı ağzını açtı, 2 Karalıyorlar beni.

Salmos 109:1,2

RAB yalancı dudaklardan iğrenir, 2 Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.

Provérbios 12:22

İsraillilerden geride kalanlar haksızlık etmeyecek, 2 Yalan söylemeyecek, 2 Kimseyi aldatmayacak, 2 Tok karna yatacaklar ve onları korkutan olmayacak.››

Sofonias 3:13

Güvenilir tanık yalan söylemez, 2 Yalancı tanıksa yalan solur.

Provérbios 14:5

Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yadsımayın.

Tiago 3:14

Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.

Efésios 4:25

Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.

Apocalipse 22:15

Kurumlu sözler ahmağa nasıl yakışmazsa, 2 Soyluya da yalancı dudaklar hiç yakışmaz.

Provérbios 17:7